300.000 nieuwe bomen voor gemeente Schagen

  De biodiversiteit en landschappen in Nederland staan onder druk, mede als gevolg van schaalvergroting en intensief agrarisch grondgebruik. Overheden en burgers maken zich zorgen over hun leefomgeving. Er gaan dan ook steeds meer stemmen op om te investeren in groen. Gemeente Schagen heeft het voornemen om het tij te keren door het planten van 300.000 nieuwe bomen.

  Dankzij de 300.000 extra bomen wordt de variatie in het landschap vergroot, de biodiversiteit wordt verbeterd en de leefbaarheid van de gemeente versterkt. Maar hoe plant je zoveel bomen in een cultuurhistorisch waardevol en open landschap? Een recent opgestelde landschapsvisie voor de gemeente Schagen geeft hiervoor de richting. De landschapsvisie geeft een gebiedseigen en uitvoeringsgericht antwoord op de vraag hoe die 300.000 bomen in het cultuurhistorisch waardevolle en open landschap een plek kunnen krijgen.

  Verschillende landschapstypen

  Gemeente Schagen is groot en bestaat in hoofdzaak uit vier verschillende landschapstypen. Provincie Noord-Holland heeft in het document ‘Leidraad Landschap & Cultuurhistorie’ inzichtelijk gemaakt met welke landschappelijke en cultuurhistorische waarden er rekening gehouden moet worden bij het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen per landschapstype.

  Dit document gaat onder andere in op het behoud van waardevolle zichten en openheid en het versterken van de lange lijnen in de Zijpe- en Hazepolder. Het versterken van de afwisseling in het mozaïek landschap van West Friesland West. De wens voor het zichtbaar maken van Callantsoog als voormalig eiland. En tot slot het respecteren van de weidsheid van de Koegraspolder.

  Landschap leidend

  Besloten is om het laadvermogen van het landschap leidend te laten zijn bij het uiteindelijk aantal bomen. 300.000 bomen is geen vaststaand getal, het geeft de ambitie van het project weer. Het aantal is ook multi-interpretabel. Ga je bijvoorbeeld uit van een volgroeid bos met zo’n 200 bomen per hectare of van een net aangeplant bos met ongeveer 5.000 bomen per hectare?

  In de landschapsvisie staat dat de bomen ook struiken of andere landschapselementen kunnen zijn. Een combinatie van verschillende typen groen heeft zelfs de voorkeur omdat juist de overgangen tussen groentypen veel ecologische waarde hebben.

  Lees het hele artikel in Tuin en Landschap 23 of in ons digitale magazine (met inlog)

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties