Boktor gevonden op boomkwekerij

  In een Enkianthus is een larve van Apriona aangetroffen. De boktorlarve is gevonden in de plant op een boomkwekerij in Zuid-Holland. De besmette partij wordt vernietigd en de NVWA voert momenteel omgevingsonderzoek uit naar mogelijke verdere verspreiding.

  Bij het omgevingsonderzoek worden in een straal van 100 meter rondom het perceel met de besmette planten alle loofbomen en Pinus onderzocht op sporen van Apriona spp. Indien nodig worden hierbij monsters van de planten genomen. NVWA kan momenteel nog niet zeggen wanneer het omgevingsonderzoek wordt afgerond. Pas na afronding communiceren zij over de resultaten.

  Traceringsonderzoek

  Daarnaast voert de NVWA momenteel een traceringsonderzoek uit waarmee op basis van de kweker kan worden achterhaald waar de besmetting vandaan komt en of er eventueel bij de herkomst van de partij meer planten in de handel zijn gekomen die mogelijk besmet zijn.

  Of er consequenties zijn voor andere bedrijven en de omgeving is afhankelijk van de vraag of en op welke manier er verdere verspreiding in de omgeving wordt aangetroffen. De NVWA hoopt hier zo snel mogelijk uitsluitsel over te geven.

  Larve van Apriona op Enkianthus
  Larve van Apriona op Enkianthus. Foto: NVWA

  Quarantainewaardig

  Apriona is een boktor uit Zuidoost-Azië en is quarantianewaardig in Europa. Zij hebben een vergelijkbare levenscyclus als de boktor Anoplophora chinensis en glabripennis; ze zetten eieren af op levende bomen. In de boom ontwikkelt de larve zich tot een volwassen kever die – afhankelijk van de temperatuur – enkele maanden tot jaren na ei-afzet via een uitvlieggat de boom verlaat.

  Deze boktorren kunnen een groot aantal plantensoorten aantasten en vormen vooral in warmere streken een risico voor boomteeltbedrijven, bossen en openbaar groen. Of deze boktor zich in Nederland buiten kan vestigen, is nog onzeker omdat het onduidelijk is of de gemiddelde temperatuur in de zomer in Nederland voldoende hoog is voor vermenigvuldiging en vestiging.

  Kijk voor meer informatie over de boktor Apriona en welke waardplanten deze kent op PlatformGroen. Toegang is gratis voor abonnees van De Boomkwekerij en Tuin+Landschap.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties