Bomen en de nieuwe Wet natuurbescherming

De Bomenstichting en Kenniscentrum IPC Groene Ruimte organiseren gezamenlijk een studiedag. Aanleiding is de nieuwe Wet natuurbescherming die op 1 januari in werking is getreden.

De nieuwe wet vervangt het huidige wettelijke stelsel voor de bescherming van de natuur zoals dat was opgenomen in onder meer de Boswet. Op enkele punten wijzigt de systematiek.

Wat zijn de veranderingen in de regelgeving voor bomen? Om iedereen die te maken krijgt met de nieuwe regels te informeren, organiseren de Bomenstichting en Kenniscentrum IPC Groene Ruimte gezamenlijk een studiedag.

Voor wie bedoeld?

De studiedag is bedoeld voor provinciale en gemeentelijke beleidsmedewerkers, boombeheerders, boomspecialisten en andere geïnteresseerden.

De studiedag vindt plaats op dinsdag 14 februari bij IPC Groene Ruimte, Koningsweg 35 in Arnhem. De kosten voor deelname zijn €125. Aanmelden kan via de website van IPC Groene Ruimte.