Bomenkap in natuurgebied Waalwijk onder tijdsdruk door fout vergunning

Waterschap Brabantse Delta wil in natuurgebied Westelijke Langstraat vaart maken met de kap van 300 bomen. Door een vergissing over de benodigde vergunning is er vertraging in het proces gekomen. Toch wil het waterschap de bomen vóór het broedseizoen hebben gekapt. Anders wordt de kap noodgedwongen tot in ieder geval oktober uitgesteld.

Het waterschap heeft zich verslikt in de vergunningsaanvraag voor het kappen van de bomen. Ten onrechte dacht het waterschap dat er zonder omgevingsvergunning aan de kap kon worden begonnen. De gemeente Waalwijk, die mede het gebied beheert, heeft daarop de benodigde vergunning verleent aan het waterschap. Het gaat om een vergunning die direct in werking treedt.

Grote aanpassingen waterbeheer

De reden dat de bomen moeten worden gekapt, is dat voor de geplande natuurontwikkeling het waterbeheer moet worden aangepast. Om de verdroging van het Natura 2000-gebied tegen te gaan, zal het waterpeil kunstmatig worden verhoogd. Dat heeft ook gevolgen voor de omgeving. „De complete waterhuishouding in een deel van Waalwijk wordt aangepast om natuurontwikkeling in het gebied Westelijke Langstraat mogelijk te maken,” zei Marvin Antens van het waterschap daar vorig jaar over.

Nieuwe aanplant aan de rand van het gebied

De bomen die vanwege het waterbeheer moeten wijken, worden wel met nieuwe aanplant gecompenseerd. Aan de rand van het natuurgebied, dus tegen Waalwijk aan, worden 400 nieuwe bomen geplant. Dit nieuwe bos zal uiterlijk in 2027 worden opgeleverd. De Westelijke Langstraat moet dan aanzienlijk zijn vernat ten opzichte van de huidige situatie. Bovendien is het de bedoeling om de natuur met 650 ha uit te breiden.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties