Brabantse waterschappen pleiten voor instellen commissie Droogte

  Brabantse waterschappen pleiten voor het instellen van een onafhankelijke adviescommissie Droogte in opdracht van Gedeputeerde Staten. Deze commissie moet innovatieve oplossingsrichtingen en concrete aanbevelingen geven voor een efficiënt en verantwoord gebruik van water in 2030 en daarna.

  Brabant is dé provincie waar de droogteproblemen zich razendsnel opstapelen. De nood is hoog omdat de zandgronden grotendeels afhankelijk zijn van regenval. Nergens voelt men de gevolgen van droogte zo goed als in de stroomgebieden van de Mark, de Dommel en de Aa.

  Breed samengestelde commissie

  Jaren van extreem droge en warme perioden leggen bloot hoe belangrijk water is, voor natuur, bedrijven, boeren en huishoudens. Er is al veel in droogtebestrijding geïnvesteerd, maar het is niet genoeg. Om te komen tot een klimaatbestendig en robuust watersysteem pleiten waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel daarom voor een onafhankelijke, deskundige en breed samengestelde adviescommissie Droogte.

  Het belangrijkste doel wordt niet het afvoeren van water, maar het vasthouden van water. In de herfst en de winter wordt het water zoveel mogelijk vastgehouden en verdeeld; mogelijk tot ver in de lente. Daarom blijven onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater nog steeds van kracht en staan de stuwen hoog. Gebieden waar het grondwater nog laag staat, krijgen meer prioriteit in de waterverdeling.

  Omstandigheden verschillen per regio

  De weg naar balans in grondwater is per waterschap verschillend, omdat de omstandigheden per regio verschillen. Hoge droge zandgronden in Zuidoost-Brabant zijn anders dan de laaggelegen polder langs de rivieren. Het vasthouden van water is echt een omslag. Er is brede steun voor deze aanpak, maar dit is geen eenvoudige opgave.

  De gevolgen van klimaatverandering vragen volgens de waterschappen om grote stappen. Wil Brabant in 2030 voldoende (grond)water voor inwoners, boeren, bedrijven en de natuur beschikbaar hebben, dan vraagt dit om een fundamentele aanpassing in de manier waarop er in Brabant met water wordt omgaan.

  Korte termijn maatregelen dragen al bij aan het bewuster omgaan met water en water langer vasthouden. Maar daarnaast zijn dringende maatregelen nodig om te komen tot een echt klimaatbestendig en klimaatrobuust watersysteem. Het gaat om de ruimtelijke inrichting van steden, landbouwgebieden en de ontwikkeling van natuurgebieden.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties