CBS Monitor: Natuur en milieu in Nederland kwetsbaar

Het welvaartsniveau in Nederland lag vorig jaar in de breedte erg hoog. De natuur en het milieu lijken hiervoor echter de prijs te betalen. Dat blijkt uit de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2020 van het CBS, die woensdag verschijnt.

Het CBS publiceert sinds 2018 op verzoek van het Kabinet jaarlijks de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals. De monitor beschrijft hoe de brede welvaart zich in Nederland vertaalt in een kwaliteit van leven ‘hier en nu’, en welke druk door dit welvaartsstreven wordt gelegd op volgende generaties (brede welvaart ‘later’) en op mensen in andere landen (brede welvaart ‘elders’).

Deze editie van de monitor gaat over 2019. Dat betekent dat de grote impact van het coronavirus op vele aspecten van onze economie en samenleving in deze editie niet aan de orde komt.

Kwetsbaar

De monitor constateert dat Nederland kwetsbaar is op het gebied van natuurlijk kapitaal. Het stikstofoverschot behoort tot de hoogste in Europa, het aandeel hernieuwbare energie tot de laagste.

Iets meer dan 70% van de landnatuur in Nederland kampt wat stikstof betreft met een lichte of zwaardere overschrijding van de kritische grens. Verder geven vrijwel alle indicatoren het beeld van een dalende biodiversiteit. Enige positieve aspect is dat het aandeel beheerde natuur binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN) toeneemt.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties