Chapeau voor de sierteeltsector!

  Op 9 augustus verscheen het IPPC klimaatrapport. Het is een update op basis van voortschrijdende kennis van het klimaatsysteem en klimaatverandering. Het combineert meerdere bewijslijnen van opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen.

  Het is ook een wetenschappelijke ondersteuning van de EU Green Deal, die door Frans Timmermans wordt uitgerold om de noodzakelijke transitie te versnellen.

  De sierteeltsector mag terecht trots zijn op het ruim 10 jaar geleden genomen Floriculture Sustainability Initiative (FSI). Dit vanuit marktperspectief door enkele visionairs uit de sector in samenwerking met IDH (Initiatief Duurzame Handel) genomen initiatief zette een stip op de horizon. Die stip was 90% duurzame ‘sourcing’ van bloemen en planten, individueel en collectief in 2020.

  FSI bestaat vandaag uit een groot netwerk van samenwerkende partijen in het wereldwijde sierteeltnetwerk. De stip op de horizon is uitgegroeid tot meer dan een stip. De doelen voor 2025 voor een verantwoorde productie en handel van sierteeltproducten zijn verbreed met ESG millenniumdoelstellingen, zoals de reductie van de CO2-footprint, de reductie van de ‘living wage gap’ voor de loonwerkers, rapportage en instrumenten die transparantie, meetbare impact et cetera kunnen analyseren. De sierteeltsector toont hier niet alleen haar innovatieve, maar ook haar maatschappelijk verantwoorde karakter.

  Tenslotte een opmerking over de recente goedkeuring van ACM voor Floriway. ACM heeft in zijn opperste wijsheid gesproken. Royal FloraHolland mag drie grote logistieke service providers aan haar dienstenpakket toevoegen. De vrees dat RFH een dominante positie krijgt in de afzet van sierteeltproducten en die gebruikt om Floriway te bevoordelen is niet gegrond verklaard. Terecht lijkt mij gezien de huidige ontwikkelingen van meer directe afzet tussen producent en handel.

  Er is volgens de ACM voldoende vrijheid van keuze voor de handel en logistieke dienstverleners. ACM ziet geen grote gevolgen voor de concurrentieverhoudingen omdat er geen logistieke verplichtingen verbonden zijn aan de commerciële transacties via RFH. Ben benieuwd of dat na de koppeling van Floriway met Floriday ook nog het geval is. Zo’n koppeling wordt niet voor niets voorzien en komt de positie van RFH, eigenaar van beide ten goede. Chapeau in dit geval voor RFH!

  Herman de Boon,

  Bestuurder en commissaris in de tuinbouw

  Lees hier meer columns van Herman

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties