CIV Groen aanjager voor vernieuwing in groene mbo

Recent vond in Woerden de lancering plaats van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap: CIV Groen. Tegelijk met de lancering werd aangekondigd dat er vijftien ‘practoraten’ worden gestart om het praktijkgerichte onderzoek een boost te geven.

CIV Groen is een samenwerking van ondernemers, mbo-onderwijs en overheid op het gebied van praktijkinnovatie, arbeidsmarkt- en onderwijsvernieuwing in het groene domein. De samenwerking in CIV Groen moet leiden tot méér snelheid en méér innovatie. CIV Groen maakt deel uit van de basisinfrastructuur van expertise- en praktijkclusters van GroenPact.

Vijf praktijkclusters

CIV Groen is de voortzetting van de huidige drie centra voor innovatief vakmanschap binnen de sectoren Agro & Food (AF), Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (TU) en Natuur & Leefomgeving. CIV Groen is georganiseerd langs vijf sectorale praktijkclusters: Agro, Dier, Food, Groen/Natuur & Leefomgeving en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Elk praktijkcluster heeft een landelijk dekkend netwerk van regionale arrangementen en ontmoetingsplekken voor onderwijs en bedrijfsleven.

Secretaris-Generaal Jan Kees Goet van LNV, Clusius-voorzitter Rien van Tilburg en directeur Branche Organisatie Akkerbouw André Hoogendijk bevestigden de samenwerking tussen de groene mbo-scholen, het bedrijfsleven en de overheid. (Foto: Karin Jonkers)
Kennis delen

CIV Groen brengt ondernemers, onderwijs en overheid bij elkaar. Zo kunnen zij samen een versnelling realiseren op gebied van praktijkinnovatie, arbeidsmarktvraagstukken en onderwijsvernieuwing. Dat gebeurt door actief kennis te delen.

Door praktijkgericht onderzoek worden nieuwe kennis en praktische toepassingen gegenereerd. Daarbij is veel aandacht voor actuele thema’s zoals gezond & veilig voedsel, sluiten van kringlopen, digitalisering & technologisering en internationalisering.

GroenPact

CIV Groen maakt deel uit van de basisinfrastructuur van GroenPact. Daardoor zijn er korte lijnen naar het hoger en universitair onderwijs en onderzoek, de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en ministeries.

„CIV Groen is de wegbereider voor vernieuwing in het onderwijs én in de groene sector. Onderwijs als beleidsinstrument voor vernieuwing in optima forma”, aldus Bastiaan Pellikaan, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Aeres Groep en lid van het bestuur van CIV Groen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties