ECHA: ‘Glyfosaat niet kankerverwekkend’

    Er is geen wetenschappelijk bewijs om glyfosaat als kankerverwekkend aan te duiden. Dat stelt ECHA, het Europese agentschap voor chemische stoffen. Hiermee lijkt een nieuwe Europese toelating voor het onkruidbestrijdingsmiddel een stap dichterbij.

    Vorig jaar juni verlengde de Europese Commissie de toelating voor glyfosaat met 18 maanden, in afwachting van een onderzoek van ECHA naar de risico’s van de stof. Glyfosaat is de werkzame stof in onder andere Roundup.

    In Nederland is sinds vorig jaar april een gebruiksverbod van kracht voor glyfosaat en andere gewasbeschermingsmiddelen voor professionals op verhardingen. In november volgt een uitbreiding naar de groene ruimte. De toelating van glyfosaat en andere middelen is echter niet ingetrokken.

    Franziska Achterberg van Greenpeace hekelt het onderzoek van ECHA: „ECHA heeft veel moeite gedaan om alle bewijs dat glyfosaat kankerverwekkend is onder het tapijt te vegen. De beschikbare gegevens zijn ruim voldoende om een Europees verbod op glyfosaat in te stellen.”

    Het IARC, een onderzoeksinstelling verbonden aan de Wereld Gezondheidsorganisatie, classificeerde glyfosaat eerder als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’. (Foto: Global Justice Now)