Kan Ilex crenata een invasieve exoot worden?

Sinds Buxus door schimmelziekten (met name Cylindrocladium buxicola) en meer recentelijk de buxusmot wordt belaagd, boet deze tuinplant flink aan populariteit in. Een veelgebruikt alternatief is Ilex crenata, die daardoor juist flink aan populariteit gewonnen heeft. Deze Japanse hulst wordt echter ook verwilderd aangetroffen. Kan  Ilex crenata zich in ons land ook invasief gedragen? Dat vragen Ruud Beringen en Edwin Dijkhuis van Floron zich af in de nieuwsbrief ’Kijk op exoten’.

Sinds 2009 wordt melding gemaakt van verwildering van Ilex crenata in Nederland. Een verband met de toegenomen aanplant als alternatief voor Buxus lijkt voor de hand te liggen. Momenteel is de soort gemeld uit 36 kilometerhokken.

Het is niet altijd duidelijk of de planten zich spontaan vanuit tuinen verspreiden of als tuinafval gedumpt worden. Op sommige groeiplaatsen groeit de soort echter samen met andere, vaak uit tuinen verwilderende, besdragende soorten als hulst en laurierkers. Dit maakt het aannemelijk dat het hier gaat om spontane vestigingen uit zaden die door bes-etende vogels verspreid worden.

Invasief?
Of we met deze vervanger van Buxus een nieuwe invasieve exoot hebben binnengehaald, blijft een vraag. De soort levert tot nu toe in weinig landen problemen op. Alleen in enkele Amerikaanse staten wordt de soort als (potentieel) invasief beschouwd.

Hoe dan ook is het een goede zaak om de verdere verspreiding van de soort in Nederland in de gaten te houden. Als altijdgroene soort is Ilex crenata ook in de winter goed te herkennen. Dus let de komende maanden op en geef je waarnemingen van deze en andere verwilderende wintergroene struiken, liefst met vermelding van biotoop, door via de app NOVA of Waarneming.nl.

Beeld: KENPEI

 

 

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties