Is stikstofdepositie juist goed voor stadsbomen?

Heeft stikstofdepositie ook nadelige gevolgen voor bomen in de bebouwde omgeving? Volgens boomexpert Jitze Kopinga niet. Sterker nog, het lijkt erop dat veel stadsbomen best wel wat extra stikstof kunnen gebruiken.

Eenmaal neergeslagen met regen hebben de stikstofverbindingen invloed op de zuurgraad van bodems met een gering zuurbufferend vermogen, zoals kalkarme zandgronden. Door deze verzuring kan daar op den duur de zuurgraad onder het voor bomen gewenste optimale traject dalen. Dat heeft een negatief effect op de opname van sommige voedingselementen.

Tegelijkertijd kan een aantal voor de plant toxische elementen zoals aluminium juist gemakkelijker vrijkomen. Daarnaast kan door verzuring een verschuiving optreden in de populaties van voor de boom nuttige bodemleven zoals mycorrhiza-schimmels.

Eerder stikstofgebrek

Stadsbomen leven echter in een heel andere situatie. In het weinige onderzoek dat hiernaar is gedaan kwam naar voren dat een verminderde vitaliteit juist veel eerder kon worden toegeschreven aan een stikstoftekort dan aan een stikstofovermaat. Stikstofdepositie zou hier wellicht juist een positieve rol kunnen spelen.

Beperkte doorwortelbare ruimte

De verklaring voor het algemeen voorkomende stikstoftekort bij stadsbomen is dat bij veel bomen de doorwortelbare ruimte beperkt is, en ook de bodemkundige kwaliteit van die ruimte te wensen overlaat.

Lees het hele artikel over stadsbomen en stikstof in TenL 6 (met inlog).

Beeld: Gerrit-Jan Van Prooijen

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties