Kabinet neemt maatregelen om stikstofprobleem aan te pakken

Het kabinet komt met vier maatregelen om op korte termijn de stikstofproblemen het hoofd te bieden. Naast verlaging van de maximum snelheid naar 100 km/uur overdag zijn dat speciaal veevoer om de uitstoot van ammoniak terug te dringen, extra geld om varkensboeren uit te kopen en een noodwet om werk aan dijken door te laten gaan.

Premier Rutte stelde dat niemand wil dat het land op slot gaat. Maar, zei hij: „We kunnen niet meer op de pof leven. De maatregelen moeten juridisch haalbaar zijn.” Naast het aangekondigde pakket maatregelen komt er in december een tweede tranche maatregelen voor  de langere termijn. Ook wordt met provincies gekeken naar gebiedsspecifieke maatregelen.

„We zijn er nog niet,” stelde Rutte tijdens een persconferentie over de stikstof- en PFAS-problematiek. „We moeten ook hard werken om de uitstoot bij de bron aan te pakken. Deze problematiek zal ons bezig blijven houden de komende tijd.”

Natuur herstellen
Minister Schouten van LNV liet weten dat er €250 miljoen extra komt om natuur te herstellen en behouden. Daarnaast wordt gekeken naar het overhevelen van bepaalde beschermde soorten van het ene naar het andere natuurgebied. Het kabinet wil zo het aantal beschermde gebieden terugbrengen.

Bouw en infra
Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen benadrukten beiden dat de gesprekken met vertegenwoordigers uit de bouw en infra op het Catshuis duidelijk hebben gemaakt dat het water de sector aan de lippen staat. Ze vinden het dan ook „ontzettend belangrijk dat er een akkoord is.” Van Veldhoven sprak de verwachting uit dat dankzij de maatregelen volgend jaar de geplande 75.000 nieuwe woningen er toch komen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties