Kunnen we wadi’s beplanten?

Drie deeltijdstudenten Tuin- en Landschapsinrichting van Van Hall Larenstein hebben onderzocht of je een wadi kunt beplanten met iets anders dan gras. Door er bijvoorbeeld vaste planten, heesters of bomen in te planten worden de belevingswaarde en de biodiversiteit vergroot. Hoe zorg je ervoor dat dit niet ten koste gaat van  de bergingscapaciteit van de wadi? Op 9 juni presenteren zij in Velp hun bevindingen.

Eén van de opties om regenwater te laten infiltreren in het openbaar groen is een wadi: een verdieping in het landschap, meestal ingezaaid met gras. Deeltijdstudenten Koos Verkade, Elma Koopman-Kuipers en Kevin Groen hebben zich voor hun afstudeeronderzoek gebogen over de vraag of wadi’s kunnen worden beplant. In het buitenland gebeurt dit al, waarom dan niet in Nederland?

Ongewenste zaadverspreiding?

Uit interviews die de deeltijdstudenten hielden met gemeentelijke groenbeleidsmakers, landschapsarchitecten en ingenieursbureaus, kwam naar voren dat zij bedenkingen hebben bij het beplanten van wadi’s. Uiteenlopend van oplopende aanleg- en beheerskosten tot ongewenste zaadverspreiding via oppervlaktewater, en van beperkingen in de bergings- en infiltratiecapaciteit tot ongewenste consequenties voor de ondergrond. Ook werd de studenten duidelijk dat het wegnemen van deze bedenkingen niet automatisch zou leiden tot het beplanten van wadi’s.

Aanleiding voor de studenten om zich te buigen over verschillende oplossingen, waarbij nadrukkelijk ook de voordelen en positieve effecten van beplanting  werden meegenomen. Hun bevindingen staan centraal in het afstudeerverslag dat ze vrijdag 9 juni zullen presenteren. In dat verslag staan ook adviezen met betrekking tot de (technische) aanleg en het beheer van beplante wadi’s.

Informatie en aanmelden
De afstudeerpresentatie ’De Nederlandse wadi beplant?!’ begint op 9 juni om 14.00 uur en duurt tot 15.00 uur.  Aanmelden kan via www.hvhl.nl/wadi.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties