Meer groen leidt tot hoger IQ en minder gedragsproblemen

Meer groen in de omgeving zorgt voor een hoger IQ bij kinderen en voor minder gedragsproblemen. Dat blijkt uit onderzoek door de universiteiten van Hasselt en Gent. In de praktijk leidt 3.3% meer groen in een straal van 3 km rondom de woning tot een stijging van het IQ met 2.6 punten.

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens uit het Oost-Vlaams meerlingenregister. Hierin staan IQ-metingen bij meer dan 700 Oost-Vlaamse tweelingen. Deze zijn in de jaren ’90 afgenomen bij tweelingen tussen de 8 en 15 jaar.

Een groot deel van de ouders vulde bovendien een uitgebreide vragenlijst in over de gedragsbeschrijving van hun kinderen. Deze resultaten zijn recent gelinkt aan een nieuwe vragenlijst waaraan meer dan 300 moeders uit het register meewerkten. Hierin is gevraagd naar de woongeschiedenis van de kinderen. Aan de hand hiervan is de hoeveelheid groene ruimte rondom de woning van de kinderen berekend.

Hoger IQ

De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat bij stadskinderen meer groen rondom de woning geassocieerd kan worden met een hoger IQ. Meer specifiek betekent dit dat 3.3% meer groen in een straal van 3 km rondom de woning in verband staat met een stijging van 2.6 punten in totaal IQ. Daarbij bleek dat in de stad meer groen in verband staat met een vermindering van gedragsproblemen zoals concentratie- en agressieproblemen.

„Onze resultaten zijn niet vertekend door de sociaaleconomische achtergrond van de deelnemers. Het verband tussen groen en intelligentie werd teruggevonden bij kinderen van ouders met zowel een hoog als laag opleidingsniveau”, aldus Esmée Bijnens, onderzoekster aan de universiteiten van Hasselt en Gent.

Ondergrens

Ook al is de stijging in IQ-punten klein op individueel niveau, toch kan minder groen in de leefomgeving leiden tot een verschuiving van IQ op populatieniveau. Zo kunnen zich in een stedelijke omgeving met minder groen meer kinderen bevinden bij de ondergrens van een normaal IQ-curve.

„Deze studie toont aan dat groen elementen, zoals de nabijheid van een park in een stad, een verschil kunnen maken op de ontwikkeling van kinderen. Deze bevindingen zijn dus relevant voor beleidsmakers en stadsplanners om een optimale omgeving te creëren waarbij kinderen de kans krijgen om hun volledig potentieel te ontwikkelen,” aldus Tim Nawrot van de Universiteit van Hasselt.

Gedragsontwikkeling

Uit eerdere studies, bij kinderen in Barcelona, bleek dat meer groen in de leefomgeving verband houdt met een sterkere vooruitgang van het werkgeheugen en aandacht. Daarnaast bleek dat een groenere omgeving leidt tot verbetering van de gedragsontwikkeling bij kinderen. Zo waren ze minder hyperactiviteit en kenden ze minder concentratieproblemen.

Het belang van groen op cognitief vlak wordt momenteel verder onderzocht in studies binnen het steunpunt Milieu- en Gezondheid. Hierbij worden bij 400 Vlaamse jongvolwassenen de cognitieve functies bestudeerd in relatie tot de woonomgeving.

De volledige studie kunt u hier downloaden.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties