Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups zeer succesvol

In het tweede jaar van het project ’Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups’ werden op een proeflocatie met natuurlijke vijanden 80% minder nesten aangetroffen dan op de controlelocatie. Op de proeflocatie werd bijna 90% van de nesten aangevreten. Op de controlelocatie maar 3%. Dat schrijven onderzoekster Silvia Hellingman (Hellingman Advies) en Arnold van Vliet (WUR), beide verbonden aan het Kenniscentrum Eikenprocessierups.

Natuurlijke bestrijding

In 2018 is in de gemeente Westerveld onder leiding van de Boermarke Wapserveen, een lokale overkoepelende organisatie voor de agrarische sector, het project ‘Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups’ gestart. Drie jaar lang wordt gekeken hoe het aantal eikenprocessierupsen zich ontwikkelt.

Op de proeflocatie aan het Westeinde in Wapserveen worden vanaf 2018 natuurlijke vijanden actief gestimuleerd terwijl er op de Van Helomaweg, de controlelocatie, geen extra maatregelen genomen worden. Dit jaar is er een tweede controlelocatie, ook op de Van Helomaweg, toegevoegd. Op alle locaties worden 64 eikenbomen gevolgd. De bomen zijn voor een groot deel halfwas bomen en verkeren in vergelijkbare conditie.

Natuurlijke vijanden
Er zijn op de proeflocatie aan het Westeinde vorig jaar duizenden planten van tientallen soorten ingezaaid om natuurlijke vijanden van de eikenprocessierupsen te lokken, zoals sluipwespen, sluipvliegen, gaasvliegen en zweefvliegen.

Natuurlijke bestrijding

Ook realiseerde de Boermarke in samenwerking met een plaatselijke basisschool en de vogelwacht Uffelte twintig nestkasten voor koolmezen, pimpelmezen, mussen en andere soorten vogels die insecten eten. Verder hangen er kasten voor grootoorvleermuizen en zijn in het vroege voorjaar natuurlijke vijanden in kleine aantallen uitgezet om een opstartpopulatie te realiseren.

Tot 80% minder nesten
Op de proeflocatie en de eerste controlelocatie verdrievoudigde het aantal aangetroffen nesten ten opzichte van 2018. Dit is vergelijkbaar met het landelijke beeld. Op de controlelocatie zijn de nesten in 2018 verwijderd. Op de proeflocatie zijn de nesten blijven hangen. Toch is er op geen enkel moment sprake geweest van overlast op de proeflocatie. De controlelocatie had grote nesten die snel werden verwijderd door de Provincie Drenthe. Vogels en kevers hebben ervoor gezorgd dat het aantal eikenprocessierupsen op de proeflocatie flink gereduceerd werd.

natuurlijke bestrijding
Verloop van het aantal aangetroffen nesten op 64 bomen op de proeflocatie (Westeinde) en de twee controlelocaties aan de Van Helomaweg (Bron: Silvia Hellingman)

In onderstaande figuur is de ontwikkeling van het aantal nesten op de drie locaties weergegeven. Op de proeflocatie werden op 23 augustus 90 kleine nesten aangetroffen. Dat is 80% lager dan het aantal op de eerste controlelocatie en 74% lager dan de tweede controlelocatie. De nesten op de controlelocaties waren daarbij veel groter dan op de proeflocatie. Op de controlelocatie waren er rupsenpopulaties die een halve stam bedekten, soms vijf meter lang. Op de proeflocatie liep het aantal nesten geleidelijk aan iets terug. In deze inventarisatie zijn de grondnesten niet opgenomen.

Tijdens Landelijke Bijeenkomst Eikenprocessierups voor professionals op 25 september worden de onderzoeksresultaten toegelicht.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties