Nieuwe versie Bomen Effectanalyse in ontwikkeling

  Eind 2017 verschijnt naar verwachting een vernieuwde versie van de Bomen Effectanalyse, de BEA 2.0. De Bomenstichting werkt samen met CROW en een aantal gemeenten aan een geactualiseerde versie.

  De Bomen Effectanalyse, kortweg BEA, is de standaardmethode om bij bouw en herinrichting de effecten van het werk op de bomen op en rond een bouwlocatie in kaart te brengen. Professionals gebruiken dit instrument al sinds 2003.

  In de BEA 2.0 wordt aandacht besteed aan het werken met bomen op projecten, worden begrippen duidelijker gedefinieerd, wordt ingegaan op het belang van een uniforme opzet en wordt ingegaan op juridische aspecten anno 2017.

  Ook is er naar gestreefd om een model te ontwikkelen dat door zoveel mogelijk partijen kan worden gebruikt. Weliswaar ligt er het accent op het belang om bomen waar mogelijk in te passen in ontwerpen, maar altijd op basis van realistische afwegingen.

  Door toepassing van de BEA kunnen gemeenten en andere partijen op uniforme, onderbouwde wijze keuzen maken bij bouwactiviteiten en bij plannen voor de herinrichting van de openbare ruimte.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties