NVWA gaat verzwakte bomen opsporen met satellietbeelden

De NVWA gaat samen met studenten van Wageningen Universiteit en medewerkers van Cobra groeninzicht in het boomkruinenproject onderzoeken of het opsporen van minder vitale bomen ook gerealiseerd kan worden aan de hand van satellietbeelden. Het project is gestart in mei en loopt tot en met medio oktober.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de wettelijke taak om quarantaineorganismen op te sporen in commerciële teelten, oppervlaktewater, groene ruimte en bossen. De huidige werkwijze is dat een NVWA-inspecteur naar een bos wordt gestuurd en daar een aantal, van te voren geselecteerde, bomen bekijkt. Deze werkwijze kost vrij veel tijd en de kans dat hij op deze manier een boom met een quarantaineorganisme vindt, is klein.

Om de kans te vergroten worden in dit project satellietbeelden onderzocht, waarbij de volgende stappen worden onderscheiden:

-Onderscheiden van bomen en andere objecten;
-Onderscheiden van vitaliteit van bomen;
-Onderscheiden van de boomsoorten (eik, iep, beuk, den, spar, et cetera);
-Onderscheiden oorzaak minder vitale bomen (droogte, hoogte, ziekte, et cetera).

Automatische herkenning
Tot nu toe worden de satellietbeelden handmatig bekeken en dat is een tijdrovende klus. In het project wordt gekeken naar een methode die dit automatisch kan uitvoeren, BFAST. Hierbij worden de beelden in de tijd gevolgd, waarbij veranderingen (verminderde vitaliteit) automatisch worden geregistreerd.

BFAST is een al veel gebruikte techniek voor het opsporen van veranderingen in bossen. Uit eerdere pilotstudies bleek dat deze methode succesvol is bij het opsporen van bomen die besmet zijn met pathogenen (ziekteverwekkers). De pathogenen zorgen voor verminderde groei en verkleurde of afgevallen naalden of bladeren. Deze symptomen zijn op satellietbeelden te herkennen.

Pilot
Als pilot worden drie gebieden onderzocht. Deze gebieden liggen in zuidelijk Flevoland, de Veluwe, en de Betuwe. De gebieden zijn al eerder door de NVWA onderzocht op de tot nu toe gebruikelijke wijze, dus kunnen de resultaten van dit project vergeleken worden met de eerdere resultaten.

NVWA sattelietbeelden
Satellietcomposietkaart van het studiegebied de Veluwe (Bron: Sentinel 2A satellite imagery (2016), ESA Copernicus, CC BY-SA 3.0 IGO)

Gerichter werken
Als potentieel minder vitale bomen automatisch kunnen worden opgespoord met satellietgegevens is dat veel effectiever dan de huidige methode. De inspecteurs kunnen direct naar de verdachte locaties gaan voor hun onderzoek. Door gerichter te werk te gaan verwacht de NVWA meer door quarantaineorganismen aangetaste bomen te kunnen opsporen.

Als het project succesvol is zal de NVWA in de toekomst gebruik maken van de vrij beschikbare satellietbeelden, waardoor effectiever en efficiënter zieke bomen kunnen worden opgespoord. Door vroegtijdige signalering en bestrijding wordt verdere verspreiding van een quarantaineorganisme in bossen voorkomen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties