Ontheffing Wet natuurbescherming terecht verleend aan Paleis Het Loo

Paleis Het Loo heeft terecht een ontheffing van de Wet natuurbescherming gekregen om enkele bomenlanen op zijn terrein te kunnen kappen. Zo oordeelt de rechtbank Gelderland in een door omwonenden aangespannen proces. Volgens de buurtbewoners doet de bomenkap afbreuk aan de leefomgeving van dieren. De rechter oordeelt echter dat het paleis hier voldoende maatregelen tegen treft.

Paleis zegt wegens veiligheid te kappen

Het paleis zegt de bomen, waarvan sommigen even oud zijn als het 17de-eeuwse paleis, te willen kappen om veiligheidsredenen. Vorig jaar zijn er twee bomen onverwacht omgevallen. Een viel op het entreegebouw, een andere op een deel van het paleis. Om tot kappen over te mogen gaan, is een ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig. In de tuinen rond het paleis komen onder meer dassen, vleermuizen en boommarters voor.

Volgens omwonenden is deze ontheffing onterecht verleend. Zij bestempelen de twee omgevallen bomen als excuus voor de geplande kap. Er is volgens hen sprake van „monumentale, beeldbepalende bomen die grotendeels nog vitaal en veilig zijn”, zo valt te lezen in het verslag van de uitspraak. Bovendien wordt er volgens de bewoners te weinig rekening gehouden met de bescherming van in de tuinen voorkomende soorten.

Voldoende maatregelen soortbescherming

De rechter oordeelt echter dat er voldoende maatregelen voor soortbescherming klaarliggen. Zo moeten gekapte bomen vervangen worden voor jonge, nieuwe bomen. Ook moeten bomen waarin soorten overwinteren voor de kap worden geïnspecteerd op mogelijk aanwezige soorten en moet er met het oog op vogelsoorten buiten het broedseizoen worden gekapt.

De rechterlijke uitspraak slaat alleen op de kwestie van soortbescherming. Over toestemming voor het kappen zelf is strikt genomen geen uitspraak gedaan. De omwonenden van het paleis gaan tegen de uitspraak in beroep. Voor de behandeling daarvan is nog geen datum bekend. Een definitieve uitspraak laat dus nog op zich wachten.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties