Tuin en Landschap nieuws Reacties op stikstofmaatregelen: te weinig en te langzaam

Reacties op stikstofmaatregelen: te weinig en te langzaam

0

De reacties op de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd om de stikstof- en PFAS-crisis op te lossen zijn wisselend. Natuurorganisaties vinden dat de bescherming van natuur te wensen over laat. Ondernemersorganisaties vinden dat het vlot trekken van de crisis te langzaam gaat.

Branchevereniging VHG blijft bezorgd over de maatregelen die het Kabinet heeft voorgesteld om snel een einde te maken aan de PFAS-crisis. „Het Kabinet schrijft in een brief aan de Tweede Kamer in te willen zetten op het doorlichten van vergunningen om te achterhalen wat er nog wel kan, de procedure tot het opstellen van bodemkwaliteitskaarten te versnellen, per 1 december aanstaande ook een landelijke achtergrondwaarde voor de land- en waterbodem te willen introduceren en de bronnen van PFAS te willen aanpakken. VHG vraagt zich af of deze maatregelen op korte termijn voldoende effect zullen hebben.”

LTO Nederland is kritisch over de korte termijn maatregelen van het kabinet, maar positief over de aanpak van Natura2000-gebieden. „Gebieden worden opgeschoond en samengevoegd; en er komen geen nieuwe gebieden bij. Dit is een goede stap richting het noodzakelijke maatschappelijke gesprek over de balans tussen natuur en wonen, reizen en werken. LTO Nederland pleit niet voor minder natuur, maar wel voor beleid dat voorkomt dat N2000-gebieden Nederland in gijzeling houden.”

Milieudefensie vindt dat het kabinet onnodige risico’s neemt met de maatregelen. „Het verlagen van de maximum snelheid is een goed begin. Helaas blijkt uit de rest van de brief dat het kabinet niets heeft geleerd van de stikstofcrisis. Het kabinet kiest weer voor meer asfalt, bijvoorbeeld op de ring Utrecht bij Amelisweerd. Dat is slecht voor de natuur en daar wordt het verkeer ook niet duurzamer, veiliger, gezonder en goedkoper van. Het kabinet rekent zich rijk met het invoeren van enzymen in veevoer. Dat is goed voor DSM, maar helpt boeren niet richting kringlooplandbouw.”

Greenpeace hekelt de plannen. „Het is onacceptabel dat het kabinet ervoor kiest het mes in de natuur te zetten. Dat is het begin van het einde van natuurbescherming. Het kabinet zou achter natuur moeten gaan staan en stikstofuitstoot bij de bron aanpakken. Dat betekent inzetten op een omslag naar ecologische landbouw met minder dieren. Het kabinet kan direct aan de slag met verplichte weidegang voor koeien en de import van soja voor veevoer drastisch verminderen.”

Bouwend Nederland: „Bouwend Nederland ziet dat het kabinet nu de eerste stappen zet in het stikstofdossier. De vraag die boven de markt blijft hangen is de tijdskwestie. De problemen zijn zeer urgent en er is geen tijd te verliezen. Het pakket maatregelen dat het kabinet nu voorstelt moet immers eerst nog door beide Kamers van het parlement worden aangenomen. Dit lijkt dus geen oplossing voor de echt korte termijn. De beste oplossing blijft wat ons betreft een zo spoedig mogelijk vastgestelde drempelwaarde.”

Cumela is zwaar teleurgesteld over de gepresenteerde maatregelen: „De oplossingen die het kabinet presenteerde zijn ontoereikend om bedrijven weer snel aan de slag te laten gaan. Vooral het uitblijven van concrete maatregelen in het PFAS-dossier betekent dat bij bedrijven steeds meer machines stil komen te staan en er geen werk meer is voor het personeel. Het is duidelijk dat er straks een hogere norm komt, dus hadden we verwacht dat het kabinet het lef zou hebben om de huidige norm tijdelijk buiten werking te stellen of deze op voorhand te verhogen. Voor veel bedrijven is wachten tot 1 december te lang en is het ook nog onzeker of die norm een werkbare wordt.”

Ralph Mens
Ralph Mens is sinds 2007 werkzaam bij Hortipoint en is hoofdredacteur van Tuin en Landschap.

Reageer op dit artikel

avatar