Toelating verleend voor Roundup Gel Max

    Het Ctgb heeft een toelating verleend voor Roundup Gel Max. Dit is een onkruidbestrijdingsmiddel voor niet-professioneel gebruik op basis van glyfosaat.

    Roundup Gel Max is toegestaan als bestrijdingsmiddel in sierbeplanting, moestuin, open verharding, half open verharding en onverharde terreinen. Ook kan het gebruikt worden voor de behandeling van stobben van afgezaagde bomen en struiken.

    De toelating van Glo Grow Onkruid Verwijderaar is per 31 januari ingetrokken. Dit betrof eveneens een onkruidbestrijdingsmiddel op basis van glyfosaat voor niet-professioneel gebruik. Ook was het toegestaan voor de behandeling van stobben van afgezaagde bomen en struiken. Er is geen opgebruiktermijn.