Utrecht reserveert 2 miljoen euro voor groenplannen

  Utrecht trekt ruim €2 miljoen uit om de de stad gezonder en groener te maken. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de plannen voor 2018 van het Meerjaren Groenprogramma 2018-2021 aangeboden aan de gemeenteraad.

  „Groen vervult een belangrijke rol om de stad weerbaarder te maken voor de gevolgen van klimaatverandering,” aldus wethouder Kees Geldof. „Wij willen de stad beter voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering door efficiënt en multifunctioneel ruimtegebruik. Het onlangs geopende park De Groene Kop, bij de Eykmanlaan, is daar een goed voorbeeld van. Het is een belangrijk en openbaar toegankelijk groengebied, én het park dient tevens als wateropvang.”

  Sinds 2007 is het Groenstructuurplan Utrecht 2030, met als ondertitel ’stad en land verbonden’, samen met het Bomenbeleid uit 2009 het raamwerk voor de groen- en natuurontwikkeling van Utrecht. Op 8 maart stelde de gemeenteraad de ’Actualisatie Groenstructuurplan 2017-2030’ vast om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van groen gelijke tred houdt met de groei van de stad en inspeelt op veranderde functies en intensiever gebruik van groen.

  Groene projecten in 2018
  Dit jaar zal onder meer ter hoogte van de Vechtoever circa 1.000 m2 groen en circa twintig bomen worden toegevoegd. Verder zal de groene oever langs de Minstroom worden hersteld. Voor Maarschalkerweerd heeft de gemeente samen met betrokken bewoners, gebruikers en directe belanghebbenden een uitvoeringsagenda opgesteld om de groene kwaliteit te versterken.

  Op het landgoed Oud Amelisweerd start het herstel van het ’Engelse werk’ waarmee de toekomstvisie van de landgoederen wordt afgerond. Bij het Engelse werk worden beplanting, paden en bruggen hersteld. De bijzondere bruggen worden voorzien van een motief uit het historische behang in het landhuis van Oud Amelisweerd. De eerste projecten gaan in 2018 in uitvoering.

  Natuurwaardenkaarten
  Nieuw zijn de natuurwaardenkaarten om op stadsniveau het ecologisch netwerk te verbeteren en leefgebieden beter te laten functioneren. Die kaarten laten per wijk zien waar beschermde, Utrechtse soorten en hun leefgebied voorkomen. Eind 2018 zullen de natuurwaardenkaarten gereed zijn.

  Voor de uitvoering van het groenprogramma is in de begroting 2018 ruim €2 miljoen gereserveerd. Daarnaast resteert er vanuit de Voorjaarsnota 2016 nog €190.000 voor Amelisweerd, om de bereikbaarheid en herstel van de tuin van Oud Amelisweerd af te ronden. Met de gemeente Bunnik en de provincie Utrecht voert de gemeente Utrecht dit jaar een verkenning uit naar de kansen voor ’groen en blauw’ in het gebied Vechten, Amelisweerd en Rhijnauwen.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties