VHG en groene scholen tekenen voor Goed Groen Onderwijs

Een delegatie van VHG en de groene onderwijsinstellingen overhandigde dinsdag 11 juni een petitie aan de Vaste Kamercommissie van Onderwijs in de Tweede Kamer. In de petitie wordt het belang en het voortbestaan van het groene onderwijs onderstreept.

Op 1 september dit jaar zullen negen zogenoemde Groene Hotspots actief zijn. In deze hotspots werken scholen en bedrijven samen aan onder meer de uitwisseling tussen theorie en praktijk, instroom van leerlingen, opleiden van zij-instromers, leven-lang-leren en internationalisering. Momenteel zijn er twee Groene Hotspots, één in Houten (Wellantcollege) en in Breda (Prinsentuincollege).

VHG-directeur Egbert Roozen bood de petitie aan de commissieleden aan met het verzoek om de minister van OCW op te roepen het belang en het voortbestaan van het groene onderwijs te onderstrepen. „Dit is essentieel voor de ontwikkeling van de groene sector, zeker nu groen maatschappelijk volop in de belangstelling staat”, aldus Roozen.

Ondersteunen

De partijen vragen de minister ook om de samenwerking van scholen en bedrijven binnen de Groene Hotspots te omarmen en binnen het beleid te verankeren. VHG en de scholen hebben commitment naar elkaar uitgesproken om een duurzame samenwerking tot stand te brengen. Samen willen ze leerlingen opleiden in economisch goede en slechte tijden. Tot slot verzoeken de partijen de minister om waar mogelijk en nodig de Groene Hotspots met faciliteiten te ondersteunen.

Samenwerking

De petitie werd aangeboden mede namens de scholen Aeres, Citaverde, Clusius, Helicon, Lentiz, Nordwin, Prinsentuin, Terra, Wellantcollege en Zone College en de sociale partners in de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche.

Met deze Groene Hotspots geven Branchevereniging VHG en de betreffende scholen invulling aan de wens van de minister om tot krachtenbundeling en samenwerking te komen. In het derde kwartaal van 2019 voert de Vaste Kamercommissie van Onderwijs overleg met de minister van OCW over de toekomst van het groene onderwijs.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties