VHG ondertekent Grondstoffenakkoord

    VHG-directeur Egbert Roozen heeft vorige week namens de branchevereniging het Nationaal Grondstoffenakkoord getekend. Dit akkoord moet een omslag teweeg brengen in hoe we in Nederland met grondstoffen en afval omgaan.

    In het akkoord staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen.

    Namens het kabinet tekenden staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu en minister Kamp van Economische Zaken.

    Het Nederlandse bedrijfsleven werd vertegenwoordigd door Hans de Boer van VNO-NCW, en Michaël van Straalen van MKB-Nederland. In totaal hebben 180 partijen hebben het Grondstoffenakkoord ondertekend.