Vliegende herten gezocht op de Veluwe

Ook dit jaar doen stichting EIS Kenniscentrum Insecten en Naturalis weer onderzoek naar het vliegend hert, waarbij de focus dit keer ligt op de Veluwe. Onderzoek van de afgelopen jaren heeft echter uitgewezen dat in het veld gericht naar dit dier gaan zoeken weinig oplevert.

Het plaatsen van oproepjes des te meer op, omdat recreanten en omwonenden op die manier op de hoogte zijn van onze behoefte aan waarnemingen. Zo kunnen mensen een bijdrage leveren aan de bescherming en daarmee het behoud van dit imposante dier.

Veluwe
Uit eerder onderzoek is gebleken dat de verspreiding van het vliegend hert op de Veluwe beperkter is dan aanvankelijk werd gedacht; nagenoeg het gehele verspreidingsgebied bevindt zich ten noorden van de snelweg A1, met uitzondering van enkele waarnemingen verspreid rond Radio Kootwijk en vorig jaar voor het eerst één in Stroe.

Een andere aspect dat opvalt is dat het merendeel van de waarnemingen afkomstig is uit de bebouwde kom, veelal uit tuinen of houtwallen binnen dorp of stad. Mogelijk is dit een waarnemerseffect; daar waar de mensen aanwezig zijn worden vliegende herten waargenomen, en de grootste activiteit is op zwoele zomeravonden als mensen lekker in de tuin zitten te genieten van het weer.

Natura 2000
Wat EIS Kenniscentrum Insecten en Naturalis echter zouden willen weten is of het vliegend hert ook verder van de dorpen voorkomt in het Natura 2000 gebied zelf. Daarom roepen de onderzoekers iedereen op om buiten de eigen tuin of dorp eens te kijken of het vliegend hert ook in het natuurgebied voorkomt en alle waarnemingen door te geven.

Bosranden met eiken
De beste plek om te zoeken zijn bosranden met eiken, dit kunnen daadwerkelijke randen van een stuk bos zijn, maar ook langs brede paden in het bos, of houtwallen, en soms zijn ze zelfs te vinden op solitaire eiken. De larven leven van door schimmels aangetast dood hout, waarbij eik favoriet is.

Volwassen dieren zijn vaak te vinden op wondjes op stammen van eiken, waar ze van het sap drinken. Het beste moment om ze te gaan zoeken is op zwoele zomeravonden rond zonsondergang en met een temperatuur van minimaal 17 graden.

Oproep
Hierbij willen wij een ieder oproepen om waarnemingen van het vliegend hert door te geven, het liefst voorzien van een foto een zo nauwkeurig mogelijke plaatsaanduiding, het liefst voorzien van coördinaten. De waarnemingen kunnen ingevoerd worden op waarneming.nl of op eis-nederland.nl/vliegendhert. Uiteraard zijn ook oudere waarnemingen welkom. Let wel, alleen waarnemingen vergezeld van een foto kunnen gevalideerd worden.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties