Wateren van hout nieuw leven ingeblazen

    Staatsbosbeheer en waterschap Vechtstromen leggen, vrijdag 24 maart, boomstammen in de (Overijsselse) de Vecht om het hout een langere duurzaamheid mee te geven. De grove dennen blijven een jaar in het stromende water liggen.

    Door dit zogenaamde ’wateren’ worden de sappen uit de stam gespoeld waardoor schimmels en bacteriën nauwelijks kans hebben het hout aan te tasten. Dit hout laat zich ook gemakkelijker zagen en bewerken en zal minder werken. Ook kan een hoger rendement uit een stam worden gehaald, omdat door het wateren het verschil tussen kern- en spinthout minimaal is geworden.

    De takken en boomtoppen van dezelfde grove dennen worden door het waterschap Vechtstromen even verderop in de rivier gebruikt. Zij dienen als schuilplaats voor ongewervelde diertjes zoals kokerjufferlarven, vlokreeftjes en eendagsvliegen.

    Wateren van hout was een kleine honderd jaar geleden nog een onderdeel van de productiecyclus. Nu geldt het als veelbelovend alternatief voor de meer milieubelastende methoden van verduurzaming.

    De boomstammen worden uiteindelijk op de jaarlijkse Nederlandse Rondhoutveiling verkocht. Of Staatsbosbeheer deze wijze van houtverduurzaming verder gaat ontwikkelen is mede afhankelijk van het resultaat wat betreft de kwaliteit en de vraag naar bewaterd hout.