Wisselingen in bestuur Netwerk Groene Bureaus

    Het Netwerk Groene Bureaus heeft een nieuw bestuur. Vorige maand trad voorzitter Johan Burger af, samen met bestuursleden Martien Meijer en Lennart Turlings. Eerder trad bestuurslid André de Bonte af wegens verandering van werkkring.

    Als nieuwe bestuursleden werden benoemd Rens de Boer, Jort de Bosch Kemper, Gert Hoogerwerf en Pauline Maas. Met meer kandidaten dan beschikbare plekken ging een verkiezing vooraf aan de benoemingen. De 55 aanwezige leden kozen vertegenwoordigers voor de categorieën ‘ecologische bureaus’ en ‘multidisciplinaire bureaus’. De nieuw benoemde leden brengen een grote diversiteit aan ervaring en inzichten met zich mee.

    De aftredende bestuursleden vervulden elk het maximaal aantal termijnen. Bij hun afscheid werd uitgebreid ingegaan op hun verdiensten voor het NGB. Vanaf 2011 stimuleerden voorzitter Johan Burger (directeur ATKB), Martien Meijer (directeur Bureau Waardenburg) en Lennart Turlings (Witteveen+Bos) het NGB op het gebied van kwaliteitsbevordering, belangenbehartiging en maatschappelijk debat. André de Bonte (Aequator) vervulde die rol tussen 2013 en 2016. Johan Burger werd benoemd tot erevoorzitter van het NGB.