120 nieuwe projecten dankzij topsectorenbeleid

In 2020 starten 120 nieuwe projecten via publiek-private samenwerkingen bij de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De projecten hebben in totaal een budget van 150 miljoen euro. Daarvan financiert de overheid 74,4 miljoen. De projecten dragen bij aan de beantwoording van de kennis- en innovatieopgaven uit de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel.

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen hebben in het voorjaar een gezamenlijke oproep voor nieuwe projecten gedaan. Deze oproep leverde 269 projectideeën op. Daarvan zijn er in totaal 170 uitgewerkt tot projectvoorstellen, waar in totaal 107 miljoen euro budget van de overheid voor werd gevraagd. Op basis van de kwaliteit van het voorstel en beschikbaar budget zijn 120 projectvoorstellen geselecteerd voor honorering. Ook in voorgaande jaren werd de oproep steevast overtekend.

De gehonoreerde projecten geven antwoorden op één of meerdere kennis- en innovatieopgaven die voortvloeien uit de missies onder het thema Landbouw, Water, Voedsel. Deze missies zijn in het voorjaar vastgesteld door het kabinet en zijn inmiddels uitgewerkt in een kennis- en innovatieagenda door de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem. Binnen de missie Kringlooplandbouw starten volgend jaar 44 projecten, 30 projecten sluiten aan bij de missie Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel. Binnen Sleutel technologieën starten 25 projecten. De missies Klimaatadaptie en water kent 14 gehonoreerde projecten en de missie Klimaatneutrale productie 7.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties