Home De Boomkwekerij Topsector honoreert 61 onderzoeksprojecten

Topsector honoreert 61 onderzoeksprojecten

0
Topsector honoreert 61 onderzoeksprojecten

TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen maakt bekend dat zij 61 onderzoeksproject met publiek geld zal ondersteunen. Weerbaarheid, resistentie en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s in de projecten die gerelateerd zijn aan de sierteelt. Rond de relatie binnenklimaat en planten zijn twee projecten gehonoreerd.

TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen kreeg dit jaar 95 reacties op haar oproep voor onderzoeksprojecten waarbij bedrijven/partijen met erkende onderzoeksorganisaties  samenwerken. De projecten worden uitgevoerd via een zogenoemde publiek-private samenwerking (PPS). Private partijen betalen 50% van de kosten en de topsector T&U betaalt  de andere helft, bijvoorbeeld door de benodigde onderzoeksuren van Wageningen UR voor zijn rekening te nemen.

Van deze call in begin 2018 zijn nu 61 projecten voorgesteld voor honorering voor een bedrag van maximaal € 30 mln. publiek budget in totaal, verdeeld over meerdere jaren. In totaal 34 PPS-voorstellen worden niet gehonoreerd, hiervan staan er vijf op een reservelijst.

Verdeling over vier thema’s
Van de vier thema’s binnen de TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen krijgt het deelthema Duurzame Plantaardige Productie -uitgangsmaterialen met 17 stuks de meeste projecten gehonoreerd, twee meer dan het onderdeel -plantgezondheid in dat thema Duurzame Plantaardige Productie. Opvallend is de score van het innovatiethema Consument, Markt & Maatschappij, waar met vijftien toekenningen in 2019 ook het meeste budget naartoe gaat (bijna €2,5 mln. van de totale €8 mln. die de Topsector in 2019 beschikbaar stelt). Binnen de thema’s Water en High Tech & Digitale Transformatie worden elk zeven projecten gehonoreerd.

Projectdetails nog niet openbaar
Details van de projecten worden nog niet gedeeld, maar op basis van hun titel valt al op te merken dat er ook diverse sierteeltgerelateerde onderzoeksvoorstellen zijn gehonoreerd.
Zo komt er in het gewas chrysant een onderzoek naar de resistentiemechanismen tegen trips. Bij poinsettia gaat resistentie tegen witte vlieg onderzocht worden.
De titel ’Weerbare rozen nu eindelijk in zicht!’ zegt iets over het aspect waar dit project een bijdrage aan moet gaan leveren.

Het project ’Natuurlijke plantweerbaarheid tegen echte meeldauw’ is eveneens gehonoreerd, net als het project ’Jaarrond biologische bestrijding’.
In het gewas tulp is een onderzoeksproject toegekend omtrent fijnkartering van resistenties en ontwikkeling van nieuwe veredelingsmethoden. In ’De Groene Tulp’ wordt gezocht naar duurzame teeltstrategieën met inzet van groene/low risk middelen en coating van bollen. Het project ’Bollen-revolutie 4.0’ (met cofinanciering van o.a Greenports en Fonds Innovatie Tulp) beoogt sneller inzicht in de kwaliteit van gewassen, ondermeer door precisielandbouw, data en een ziekzoekkar.

Relatie plant en binnenklimaat
In het thema Consument, Markt en Maatschappij vallen de projecten ’Businesscase Planten voor een prima binnenklimaat’ en ’Gezonder binnenklimaat door inzet planten’ op. Tweemaal onderzoek naar de relatie plant en binnenklimaat. Een van de zeven projecten binnen het thema Energie en Water is ’Optimalisatie bemesting met ionspecifieke sensoren’, een item dat al vaker onderwerp van onderzoek is geweest. Twee projecten (’Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten II‘ en ’Waterkwaliteit snel in beeld’ hebben een crossover met de Topsector Water (Crossover met TS Water). Het voldoen aan de zorgplicht bij grondgebonden teelten komt ook terug in een van de 61 projecten die TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen dit jaar honoreert met een bijdrage.

De partijen binnen een project hebben nog tot eind 2018 de tijd om van alle beoogde partners in het consortium een handtekening en dus geld te krijgen. Als de consortiumovereenkomst door alle partijen is ondertekend en akkoord is bevonden door de TKI, kunnen de projecten van start. Officieel moet het ministerie van LNV de subsidie rond half december nog formeel toekenning geven, maar in de praktijk is dat slechts een formaliteit.

Vorig artikel HAS Hogeschool start in Venlo met opleiding Healthy Living
Volgend artikel Feestje rond tienjarige troschryant Saba
Hans Neefjes is sinds december 1999 werkzaam als vakredacteur bij het Vakblad voor de Bloemisterij. Een geboren en getogen Westfries (Obdam) en inmiddels al enkele decennia woonachtig tussen de kassen in het Westland. Hij groeide op een agrarisch bedrijf op, plukte op jonge leeftijd enkele vruchten uit de lucratieve bollenteelt-/handel en koos uiteindelijk voor een opleiding aan de Agrarische Hogeschool in Den Bosch. Deed tien jaar allerlei werkzaamheden bij vermeerderaars van chrysantenstek en realiseerde zich toen dat er nog een manier is om zijn nieuwsgierigheid en brede interesse in de agrarische sector te benutten. Een vacature bij het Vakblad kwam precies op het goede moment. Binnen een maand was hij aangenomen als vakredacteur. Volgde journalistieke cursussen, maar merkte al snel dat interesse, kennis en ervaring van de sierteelt ook heel goed van pas komen in zijn nieuwe baan. Mooi om als redacteur dicht bij de ontwikkelingen in de sector te zitten. Met zowel familieleden en diverse vrienden en kennissen in de sierteeltbranche, is er sowieso altijd input. Het blijft uitdagend om daar vakinhoudelijke dingen van te maken, zowel in print als online.
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties