’Af van verschillende lijsten met gewasbeschermingsmiddelen’

„We moeten af van diverse lijsten met daarop gewasbeschermingsmiddelen die telers niet meer mogen toepassen. En dat ze daarvoor moeten tekenen. Met gezamenlijke standpunten is een handtekening niet meer nodig, maar volstaat informeren en vertrouwen in elkaar.” Aan het woord is Gijs Kok, manager sustainability Royal FloraHolland.

En met gezamenlijke standpunten doelt Kok op het streven van het Platform Duurzame Sierteelt om verdere verduurzaming van de sierteeltsector te bereiken met één geluid vanuit de gehele keten.

In zijn ogen zijn verschillende gewasbeschermingslijsten een verlies-verlies situatie voor iedereen. Telers kunnen er niet aan voldoen en voor retailers is het verschraling van producten in hun schappen. „Het is een verkeerd ingeslagen weg.

„Met eensluidende boodschappen vanuit de sector is ook het gesprek beter aan te gaan met maatschappelijke organisaties. Hen te overtuigen van de onwerkbaarheid van de lijsten”, redeneert Stefanie Miltenburg, ook deel uitmakend van het duurzaamheidsteam van Royal FloraHolland.

Dat bij maximale inspanningen van telers om minimale milieulast te veroorzaken het wenselijk kan zijn in uiterste nood middelen op recept als correctiemiddel toe te staan. En dat gebaseerd op niet de mening van telers zelf maar onafhankelijke gewasbeschermingsspecialisten. Want iedereen is inmiddels wel overtuigd dat met correctiemiddelen achter de hand een lagere milieubelasting is te behalen dan met overmatige inzet van toegestane middelen.

Meer lezen over hoe Kok en Miltenburg aankijken tegen verdere verduurzaming van de sierteeltbranche, lees dan vrijdag 3 november het artikel in de Bloemisterij.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties