‘Keniaanse rozen niét milieuvriendelijker’

Rozen uit Kenia zijn niet milieuvriendelijker dan Vlaamse rozen omdat ze in een warmer klimaat geteeld worden. Dat concludeert de beroepsvereniging voor de Vlaamse sierteelt en groenvoorziening, AVBS. Zij reageert hiermee op Milieu Centraal, dat onlangs het tegenovergestelde beweerde. Zeker wat het energieverbruik en de bijhorende CO2-uitstoot betreft doen Vlaamse rozen het beter.

Een paar dagen voor Moederdag, een bloemenfeestdag bij uitstek, kwam Milieu Centraal uit Nederland met een schatting over de klimaatimpact van snijbloemen. In Vlaanderen werd dit bericht vrij kritiekloos overgenomen door Het Nieuwsblad en De Morgen, terwijl wetenschappelijk onderbouwd cijfermateriaal ontbrak.

Vlaamse snijbloemen klimaatvriendelijker dan geïmporteerde

De beroepsvereniging voor de Vlaamse sierteelt en groenvoorziening, AVBS, onderzocht wat de reële impact is op het klimaat van Vlaams geproduceerde rozen ten opzichte van geïmporteerde rozen. “We spreken ons, net zoals de Nederlandse milieuorganisatie, enkel uit over het energievraagstuk en de daarbij horende CO2-uitstoot”, aldus de vereniging. “Het gewicht van een gemiddelde geïmporteerde roos uit Kenia bedraagt gemiddeld 25 gram. Een gemiddelde Vlaamse roos daarentegen weegt 40 gram. Rozen in Kenia produceren en laten vliegen naar België vraagt 11,85 kg CO2/kg rozen. Vlaamse rozen vragen 6,17 kg CO2/kg rozen. Als we beide type rozen vergelijken, zijn het niet de rozen uit Kenia, maar de rozen uit Vlaanderen die een duidelijk lagere CO2-uitstoot hebben. We zijn er hier zelfs van uitgegaan dat rozen uit Kenia geen extra verwarming krijgen, wat zeer twijfelachtig is.”

Niet zomaar beter

De goede score van de Vlaamse rozenteelt hoeft volgens AVBS niet te verbazen. De Vlaamse rozensector en sierteeltsector in het algemeen is al een paar decennia bezig met duurzaamheid. Klimaatimpact maakt hier inherent deel van uit. Verwarmingstechnieken zijn geëvolueerd van zware aardolie naar gas, vaak in combinatie met een WKK. Serres zijn uitgerust met schermdoeken, waardoor er ook veel minder energie nodig is. Teelten die extra verlichting vragen, zijn overgeschakeld op veel zuinigere LED-lampen.

Deel van het verhaal

Maar milieuvriendelijkheid omvat nog veel meer dan enkel de CO2-uitstoot. Water wordt op bijna alle Vlaamse sierteeltbedrijven terug opgevangen, gefilterd en hergebruikt. Geïntegreerde gewasbescherming, waarbij pas wordt ingegrepen als het nodig is, heeft zijn volledige ingang in de sector bereikt. Biologische bestrijding is in opmars en dringt op die manier de hoeveelheden chemische gewasbescherming nog verder terug. En de biologische sierteeltproductie is ook in Vlaanderen in stijgende lijn.

Om dit aan te tonen werken heel veel bedrijven met labels en certificaten die deze duurzaamheid garanderen. Vegaplan, MPS, Benefits for Nature, fairtrade, GlobalGAP en GRASP zijn maar enkele van de courante labels die duurzaamheid monitoren in onze sector. Helaas zijn al deze inspanningen niet opgenomen door de Vlaamse kranten, die meer uit waren op het brengen van een andere boodschap. Hoe zit het hiermee in Kenia? Milieu Centraal koos ervoor deze thema’s in zijn geheel buiten beschouwing te laten omdat hier nog onvoldoende informatie over bekend is.

De Hollandse bloemenkalender

Milieu Centraal raadt in haar conclusies zowel het kopen van bloemen uit verwarmde serres van hier als het kopen van bloemen uit Kenia af. De redenering is dat sommige snijbloemen ook in open lucht groeien en op die manier veel beter voor het klimaat zijn. Kanttekening hierbij is dat veel feestdagen waarbij bloemen geschonken worden (Kerst, Nieuwjaar, Valentijn, Hemelvaart, Communie…) buiten het natuurlijke groeiseizoen vallen.

Lees de kritiek van Glastuinbouw Nederland op Bloemenkalender deze week in het Vakblad en in het digitale magazine.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties