Bloembollensector presenteert visie op water

Wat gaat de bloembollensector doen om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar het oppervlaktewater verder te verlagen? Hoe wordt de verzilting aangepakt en hoe kunnen telers efficiënt omgaan met zoetwater? In ’Samen werken aan water’, de vandaag verschenen visie op water van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en het Milieuplatform Bloembollen, wordt het antwoord van de bloembollensector op deze vragen uiteengezet.

In de visie leggen de twee organisaties uit wat telers en de sector kunnen doen als het gaat om verzilting, waterschaarste en wateroverlast. Het document wordt deze week verspreid onder bestuurders van provincies en waterschappen in heel Nederland.

Voorzitter Kees Stoop van het Milieuplatform Bloembollen: „Onder de naam Emissieloos Erf ontwikkelt de sector nu systemen waarin (vrijwel) geen sprake meer is van emissie vanaf het erf of bedrijfspanden naar het oppervlaktewater”.

Het huidige emissiedoel is volgens het actieplan ’Gezonde Bollen, Bloeiende Sector’ om in 2023 het aantal normoverschrijdingen met 98% terug te dringen ten opzichte van 2013. Als het bij de huidige initiatieven en projecten blijft, wordt dat doel volgens de visie echter niet gehaald. Bedrijven moeten hun bedrijfssystemen daarom aanpassen. „Onder de naam Emissieloos Erf ontwikkelt de sector nu systemen waarin (vrijwel) geen sprake meer is van emissie vanaf het erf of bedrijfspanden naar het oppervlaktewater”, aldus voorzitter Kees Stoop van het Milieuplatform Bloembollen.

Onder de naam ’Emissiearm Perceel’ worden volgens Stoop teeltsystemen ontwikkeld waarbij (vrijwel) geen sprake is van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten vanuit het perceel naar het oppervlaktewater.

Verzilting, watertekort en wateroverlast
Voor de thema’s verzilting, watertekort en wateroverlast richt de KAVB regionale gesprekstafels in samen met provincies en waterschappen. Op basis van de urgentie vanuit de telers wordt er gewerkt aan regionale oplossingen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties