Eindelijk witte rook voor nieuwe cao Open Teelten

Sociale partners zijn het eens geworden over een nieuwe cao Open Teelten. Voor de zomer schortten de werkgeversorganisaties verdere onderhandelingen op om in september toch de draad weer op te pakken. Nu ligt er dan toch een akkoord met de vakbonden.

Werkgeversorganisaties LTO Nederland, de Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO), Anthos en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en de werknemersorganisaties FNV Agrarisch Groen en de CNV Vakmensen hebben op 31 oktober een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao Open Teelten. Er is een loonsverhoging afgesproken van 3% per 1 januari 2018 en 3% per 1 januari 2019. De nieuwe cao loopt tot en met 29 februari 2020 en geldt voor de sectoren akkerbouw, vollegrondgroente, boomkwekerij, bloembollen, buitenbloemen en fruitteelt.

Jaarurenmodel

In de nieuwe cao wordt een vernieuwde arbeidstijdenregeling opgenomen met daarin een standaard regeling en een jaarurenmodel. Deze regeling komt in de plaats van de vier huidige regelingen die de cao kent. De regeling Seizoenarbeid zal door partijen op korte termijn worden geëvalueerd en indien noodzakelijk gemoderniseerd. De sector Open Teelten wordt partij bij de af te sluiten cao waarin de private aanvulling van de WW (PAWW) wordt geregeld.

Seniorenregeling

Er wordt een seniorenregeling ingevoerd voor werknemers vanaf 60 jaar met als uitgangspunt 80% werken, 90% loon en 90% pensioenopbouw. Het betreft een premievrije regeling voor werknemers. De werkgever wordt gecompenseerd voor de 10% loonkosten volgens een nog op te stellen regeling. Partijen hervatten het overleg om te komen tot huisvestingsnormen in de cao. Tevens zijn er afspraken gemaakt over scholingsvouchers, het benoemen van een vertrouwenspersoon en cao-naleving.

Bij de achterbannen

Het onderhandelingsresultaat wordt nu voorgelegd aan de respectievelijke achterbannen. Wanneer deze (rond half november) instemmen met het resultaat is er een nieuwe cao die vervolgens voor algemeen verbindend verklaring zal worden voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties