Extra openstellingsronde SDE+ voorjaar 2020

Er komt begin 2020 een extra ronde van de subsidieregeling Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Hiervoor wordt budget gebruikt dat in 2019 overblijft. Dat schrijft minister Wiebes van Economisch Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer in een reactie op de Klimaat- en Energieverkenning 2019 van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Het Planbureau voor de Leefomgeving constateert dat het kabinet een aantal klimaatdoelen niet gaat halen. Daarop is het kabinet met een reeks extra maatregelen gekomen om de klimaatdoelen te realiseren. Het kabinet zet daarbij in op maatregelen die particulieren en bedrijven verleiden om klimaatmaatregelen te nemen.

Extra SDE-ronde
Eén daarvan is een extra ronde voor de SDE+ begin 2020. Een aantal projecten die in principe klaar zijn om SDE+ aan te vragen, zullen in de najaarsronde 2019 geen succesvolle aanvraag kunnen doen vanwege het ontbreken van de benodigde vergunning ten gevolge van de PAS-uitspraak of een negatieve transportindicatie van de netbeheerder. Door de mogelijkheid te bieden om een nieuwe aanvraag in te dienen, kunnen projecten waarvoor een negatieve transportindicatie is afgegeven op een andere locatie alsnog worden gerealiseerd. Ook projecten waarvoor geen vergunning kon worden afgegeven in verband met PAS-uitspraak kunnen mogelijk alsnog worden gerealiseerd.

Biomassa
Het kabinet past – conform het Klimaatakkoord – terughoudendheid toe bij het afgeven van nieuwe beschikkingen voor de inzet van biomassa zodra partijen op basis van de jaarlijkse monitoring knelpunten in de beschikbaarheid van duurzame biomassa vóór 2030 verwachten. Nadat de SER haar advies heeft uitgebracht zal het kabinet zo snel mogelijk aan de slag gaan met het duurzaamheidskader voor biomassa. Bovendien zijn er binnen de geldende wet- regelgeving strikte emissie-eisen voor fijnstof en stikstof.

Budget
Deze extra openstellingsronde wordt gefinancierd uit het niet-benutte budget van de openstellingsronden in het voorjaar en najaar van 2019 en gaat dus niet ten koste van de openstellingsronde van de verbrede SDE++ in 2020. Hiermee zal naar verwachting de komende jaren additionele hernieuwbare opwek en CO2-reductie kunnen worden gerealiseerd.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties