Geen vrijstelling Tafari voor de sierteelt

De NVWA heeft een vrijstellingsverzoek van Glastuinbouw Nederland voor Plenum voor een periode van 120 dagen niet ingewilligd in de teelt van paprika. Dit houdt tevens in dat het vrijwel identieke vrijstellingsverzoek voor Tafari tegen bladluizen in de sierteelt geen slagingskans heeft.

De werkzame stof pymetrozine wordt in Nederland verkocht onder de merknamen Plenum voor de glasgroenten en Tafari voor de sierteelt.

Stevig dossier

In nauwe afstemming met toeleveranciers, telers en adviseurs is door de ondernemersorganisatie een stevig dossier opgesteld, waarin de absolute noodzaak is aangedragen voor een pymetrozine-vrijstelling. Er is vooral een uitvoerige onderbouwing gegeven voor geïntegreerde gewasbescherming (IPM). Door de hoge indieningskosten is strategisch gekozen om te starten met de Plenum aanvraag, zodat bij honorering de vrijwel identieke Tafari aanvraag kan worden ingediend.

Opgebruiktermijn

Hoewel de NVWA heeft geconcludeerd dat er sprake is van een bijzondere omstandigheid én dat pymetrozine bijdraagt aan geïntegreerde gewasbescherming (IPM), is Plenum toch afgewezen omdat naar de mening van de NVWA de doelmatige geïntegreerde bedekte teelt van paprika in Nederland niet wordt bedreigd door bladluizen. De NVWA is van oordeel dat bladluis met de huidige middelen en maatregelen voldoende kan worden bestreden.

Ook in de vervolgprocedure van hoor en wederhoor heeft de NVWA haar conclusie niet gewijzigd. Door dit NVWA-standpunt is er geen mogelijkheid meer voor het verlenen van een Tafari vrijstelling voor de sierteelt. De einddatum voor de toepassing van Tafari is 30 januari 2020.

Kennisbijeenkomst

In overleg met de landelijke commissies worden er kennisbijeenkomsten bladluis georganiseerd door Glastuinbouw Nederland. De opzet is om verschillende toeleveranciers van biologische bestrijders uit te nodigen voor kennisdeling. Telers kunnen contact opnemen met de netwerkcoördinator van de ondernemersorganisatie voor meer informatie.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties