Green Deal over onderzoek naar marktmodellen voor warmtenet

Er komt onderzoek naar mogelijke marktmodellen voor het beheer van warmtenettransportnetten in het algemeen en de Warmterotonde in het bijzonder. Dat is op 23 februari afgesproken in een Green Deal tussen de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK)en Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en de Warmtealliantie Zuid-Holland.

In de Green Deal Marktordening Warmtetransporten is daarnaast afgesproken te onderzoeken welke rollen, taken en verantwoordelijkheden er zijn bij het beheer van warmtenetten en bij wie die moeten worden belegd. Verder moet duidelijk worden welke toetredingsregels tot het warmtenet nodig zijn.

De Warmtealliantie Zuid-Holland werd in maart 2017 opgericht en bestaat uit de provincie Zuid-Holland, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Warmtebedrijf Rotterdam en Eneco. De aangesloten organisaties werken toe naar een grootschalig regionaal warmtesysteem om glastuinbouwbedrijven, andere bedrijven en huishoudens te voorzien van duurzame warmte. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van restwarmte uit de Rotterdamse haven en van Afvalverwerking Rijnmond, met als doel om op termijn de warmte nog verder te verduurzamen door ook warmte uit geothermische bronnen aan te sluiten op het net.

Om te borgen dat deze oplossing gedragen wordt in de warmteketen, wordt er een klankbordgroep ingesteld waarin stakeholders uit de warmtemarkt deelnemen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties