Greenport Aalsmeer en Ontwikkelingsbedrijf HOT slaan handen ineen

Greenport Aalsmeer en Ontwikkelingsbedrijf HOT gaan samenwerken om de herstructurering, modernisering en verduurzaming van de glastuinbouw in de greenport te stimuleren. Beide partijen hebben daartoe op 10 januari een overeenkomst getekend. Afgesproken is dat Greenport Aalsmeer businesscases gaat opstellen voor specifieke herverkavelingsgebieden in de regio. Ontwikkelingsbedrijf HOT is verantwoordelijk voor de uitvoering en financiering.

Bedoeling is nog dit jaar drie tot vijf businesscases uit te werken. Het gaat daarbij om glastuinbouwclusters uit categorie 1 en 2, zoals verwoord in de Ruimtelijke Visie 2015-2025 van Greenport Aalsmeer. Het doel van de businesscases is het ontwikkelen van gemoderniseerde glastuinbouwclusters via herverkaveling.

Greenport Aalsmeer bereidt de businesscases voor en legt deze ter goedkeuring aan het Ontwikkelingsbedrijf HOT Nederland voor. Na goedkeuring van de businesscase faciliteert HOT de uitvoering van de businesscase. Bij een succesvolle afronding stelt HOT de financiële middelen ter beschikking ten behoeve van de realisatie.

Ondernemersverkenningen
Bij het opstellen van de businesscases wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit de ondernemersverkenningen die de greenport in 2016 en 2017 onder 789 bedrijven heeft uitgevoerd. Van deze bedrijven zijn 326 ondernemers persoonlijk geïnterviewd. Zij waren goed voor 80% van het glasareaal. De wensen van de telers ten aanzien van hun locatie (blijven, verplaatsen, uitbreiden of stoppen) zijn op die manier in kaart gebracht.

Ook Greenport Noord-Holland Noord is bezig met het opstellen van businesscases voor de glastuinbouwgebieden Alton, Het Grootslag en Heemskerkerduin.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties