Hoe gaat het Floragebied er uitzien?

Het college van B en W van Gemeente Westland heeft in een ‘ontwikkelperspectief’ vastgesteld hoe het huidige terrein van Royal FloraHolland er mogelijk uit gaat zien. Gisteren stuurde ze dit ‘perspectief’ voor het Floragebied ter goedkeuring naar de gemeenteraad. Royal FloraHolland benadrukt dat het om een verkenning gaat en geen plan is. Er zijn noch door de gemeente, noch door Royal FloraHolland besluiten genomen, stelt de veiling in een reactie.

Royal FloraHolland wijst er verder op dat het ontwikkelperspectief een doorlooptijd van 15 tot 20 jaar heeft. „Vanuit Royal FloraHolland hebben we met de gemeente constructief meegedacht over de verschillende mogelijkheden op langere termijn. De gemeente wil met de verkenning inzicht geven hoe het ‘Floragebied’ en een Campus kunnen bijdragen aan het stimuleren van kennis en innovatie van de glastuinbouw. De tekeningen in het Ontwikkelperspectief zijn slechts indicatief”, aldus de veiling in een persbericht.

30% minder grond

Royal FloraHolland onderzoekt ook zelf de mogelijkheden van de ontwikkeling van het braakliggende TPW Mars. Mogelijk komt daar een ‘fulfilmentcentrum’. De veiling wil aan fulfilment gaan doen en heeft daardoor in Naaldwijk en Aalsmeer 30% minder grond nodig. Mogelijk stoot de veiling naast een deel van Mars in Naaldwijk ook een deel van de gebouwen langs de Dijkweg af. De gebouwen zijn verouderd, de onderhoudskosten zijn hoog. Hoeveel grond Royal FloraHolland afstaat is nog niet bekend.

Het Floragebied is een gebied van 95 hectare groot en bestaat uit het huidige veilingterrein van Royal FloraHolland (54 hectare), het Mars-terrein (12 hectare), de Greenport Horti Campus (18 hectare) en wegen/groen (11 hectare).

Zoals al eerder in de participatiebijeenkomsten duidelijk werd, zet de gemeente Westland in het Floragebied in op het vestigen van een campus, wonen, groen en een lightrail. In het ontwikkelperspectief is er langs de Dijkweg, op de campus, ten zuiden en westen van de campus en ten noorden van de Langebroekweg ruimte gereserveerd voor woningbouw. Langs de Dijkweg gaat het om zes lagen. Op de campus en rond het World Horti Center komt hoogbouw. In totaal gaat het om 2500 woningen. Het centrum van het openbaar vervoer (station voor de lightrail) komt op de kruising N213 en de Middelbroekweg.

5 grondeigenaren

Op 7 juli wordt het ontwikkelperspectief besproken in de gemeenteraad. Als de raad een positief besluit neemt, is de volgende stap het verder uitwerken van het ontwikkelperspectief tot een uitgewerkt Masterplan/Ontwikkelplan. Daarnaast overlegt de gemeente met de twee grote grondeigenaren over op welke wijze er samengewerkt kan worden. Deze eigenaren zijn naast Royal FloraHolland Van der Arend Tropical Plantcenter. Daarnaast zijn er nog drie kleinere grondeigenaren.

Lees ook: Wat blijft er van Royal FloraHolland over in Naaldwijk?

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties