Laatste proefjaar Perfecte Roos

De rozenproef bij het Improvement Centre in Bleiswijk stopt medio 2020. Het zevende en laatste proefjaar is nog heel wat te verbeteren, zegt projectleider Arie de Gelder. In het project Perfecte Roos: the next level krijgen allerlei teeltaspecten de komende tijd extra aandacht.

Formeel is er nog geen ‘ja’ van de hoofdfinancier, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, maar de kans op een zevende proefjaar is zeer waarschijnlijk. Dit zegt Dennis Medema, Innovatiespecialist Energie – Kas als Energiebron en werkzaam bij Glastuinbouw Nederland. „ Ik verwacht eerdaags groen licht van LNV. Het zou raar zijn als het project Perfecte Roos: the next level niet doorgaat tot medio 2020. Dan hadden we daarover al in een eerder stadium signalen over ontvangen.”

Gewascoöperatie roos stemt voor

De gewascoöperatie roos van Glastuinbouw Nederland heeft onlangs al ingestemd met nog een proefjaar. Zij gaan wederom 10% van het onderzoeksbudget betalen. Ze voldoen daarmee aan de voorwaarde die als sinds het begin van de proef in 2013 geldt: de praktijk betaalt een deel.

Telers begeleiden de proef

Gewasontwikkeling en gewasgezondheid zijn twee belangrijke aandachtspunten voor de begeleidende telers van het proefproject Perfecte roos: the next level. Projectleider Arie de Gelder vertelt daarover op de site van Kas als Energiebron: „In wekelijkse bijeenkomsten wordt de actualiteit gevolgd en het plan voor de komende week besproken. In de grote begeleidingsgroep die vier keer per jaar bij elkaar komt, wordt het lange termijn resultaat bekeken.

Uitdagingen

De uitdaging is om in het komende – en laatste-  jaar van het onderzoek alert te blijven op alle punten die de teelt maken:  knipstrategie, belichting, temperatuur, gewasbescherming, watergift en bemesting. Alleen op deze manier is volgens De Gelder een optimaal resultaat met rozen onder full LED te realiseren. Het aanpaste LED-spectrum voldoet volgens de projectleider goede; ongewenste gewasproblemen zoals onder het eerste lichtspectrum zijn er niet meer. Afgelopen jaar zorgden trips en spint in testcultivar Avalanche+ te vaak voor gewasschade. In Red Naomi! is meeldauw het grootste euvel. De productie van die cultivar was afgelopen winter onvoldoende. Inmiddels presteert Red Naomi! weer prima.

Zuiniger met CO2 en koeling

In het laatste proefjaar zal niet alleen een betere controle op allerlei teeltaspecten de boventoon voeren. Men wil ook zuiniger omgaan met CO2. En zal worden gezocht naar een betere balans in de aquifers/het gebruik van de OPAC-luchtbehandelingskasten. Er werd relatief teveel gekoeld, zodat er warmte over was. „Het rozen telen met allerlei nieuwe technieken blijkt best een grote uitdaging te zijn. In deze demonstratieproef is al veel geleerd. Dat kostte veel geld, vooral vanwege de benodigde technieken. Enkele rozentelers hebben delen van de opgedane al op hun eigen bedrijf geïmplementeerd. We weten lang nog niet alles. De vraag is of dat ooit lukt met een complex, meerjarig gewas als roos. Rozen telen is topsport als je continu topkwaliteit wilt bereiken. Er is nog een leerjaar. Daarna stopt het”, aldus Medema.

Overzicht van de proefkas van 1.000 bij het Improvement Centre in Bleiswijk. Boven in de kas de kenmerkenden OPAC's (luchtbehandelingskasten), met slurven om lucht boven het schermdoek te kunnen aanzuigen. Testcultivars zijn Red Naomi! en Avalanche+ (foto: Kas als Energiebron)

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties