De Boomkwekerij Nieuws Maximaal €1 miljoen tegemoetkoming uit steunfonds

Maximaal €1 miljoen tegemoetkoming uit steunfonds

0

Maximaal €1 miljoen tegemoetkoming uit steunfondsBij toekenning van steun uit het Noodfonds land- en tuinbouw wordt een staffel gehanteerd met plafondbedragen. De maximale steun bedraagt bovendien 49% van de geleden schade over de periode 12 maart tot en met 11 juni. Het is niet zo dat wie het eerst komt, de grootste kans op steun heeft.

Onder meer kwekers, groothandelaren, wegtransporteurs en veilingen van sierteeltproducten die van 12 maart tot en met 11 juni 2020 door de coronamaatregelen meer dan 30% verlies van omzet of brutowinst hebben geleden, komen in aanmerking voor steun uit het Noodfonds land- en tuinbouw. Het beschikbare budget is vooralsnog €600 miljoen. Dat is tevens beschikbaar voor ketenpartijen in de voedingstuinbouw die leveren aan de horeca.

Budget

Hoeveel geld een bedrijf krijgt, hangt af van de omzetschade. Het gaat om de omzet van de periode 12 maart tot en met 11 juni, in de jaren 2017 tot en met 2020. De omzet bestaat uit de inkomsten die je had door de verkoop van producten. De koper heeft de leveringen al betaald. Voor de omzet van 2020 heb je de producten al wel geleverd, maar kan de klant ook nog in de post Debiteuren staan.

Je berekent het gemiddelde van de drie vorige jaren. Je bepaalt dan het verschil met 2020 en haalt daar 30% af. De uitkomst is de omzetschade. De tegemoetkoming is 70% van dit bedrag. Kortom, maximaal 49% (0,7 x 70%).

Heb je een groothandelsbedrijf of ben je een handelskwekerij? Dan reken je niet met de omzet, maar met de brutowinstmarge. Je berekent dan hoeveel lager de brutowinst is. Dat doe je door de inkoopwaarde van het product, af te halen van de omzet.

Plafond

Er geldt een maximale tegemoetkoming. Bedrijven die gemiddeld in de afgelopen drie jaar een omzet hadden van minder dan €200.000, krijgen maximaal €100.000 vergoed. Tussen de €200.000 tot €500.000 maximaal €250.000. Tussen de €500.000 tot €3 miljoen maximaal €500.000. Bedrijven die gemiddeld in de afgelopen drie jaar meer dan €3 miljoen omzet hadden krijgen maximaal €1 miljoen vergoed.

Er is in totaal €600 miljoen beschikbaar. Als er meer wordt meer aangevraagd dan dit budget, dan krijgen alle aanvragers een vastgesteld percentage minder. Als hiervan toch wordt afgezien, dan krijgen aanvragers daarvan eveneens bericht.

Aanvragen

Iedereen kan één keer een tegemoetkoming krijgen uit het noodfonds. De regeling is nog niet definitief, maar aanvragen kan al wel van 7 mei tot en met 4 juni 2020. Dit kan alleen digitaal via Direct regelen op mijn.rvo.nl. Inloggen met eHerkenning niveau 1 (of hoger).

Reageer op dit artikel

avatar