Mea culpa directie Royal FloraHolland

De directie van Royal FloraHolland gaat de leden meer betrekken. In een column schrijven CEO Steven van Schilfgaarde en CFO David van Mechelen dat ze hebben geleerd van afgelopen periode. Bij de invoering van de verschillende veranderingen zullen ze meer oog en oor hebben voor de bezwaren die leden aanvoeren. Ze zijn bereid om de veranderingen hierop aan te passen. „We willen binnen onze strategie meer maatwerk leveren, minder ‘one size fits all’.” De strategie verandert niet.

De directie van RFH reageert in een column op de onrust die er de afgelopen weken was. Tussen de 400 en 450 leden ondertekenden een noodrempetitie. Zij eisen een audit op Floriday, verplichte certificering en de directie. Handelaren schreven een brief waarin ze benadrukten dat zowel kwekers als handelaren zeer divers zijn en ‘one size fits all’-strategie niet de juiste weg is. Bovendien willen de klanten van Royal FloraHolland nauwer betrokken worden bij de besluitvorming van Royal FloraHolland.

In de column geven Van Schilfgaarde en Van Mechelen aan de ledenraad eerder bij de uitvoering van de strategie te gaan betrekken. „Dus al vanaf het moment van probleemanalyse in plaats vanaf het moment van de oplossing. We gaan meer in co-creatie, dus samen, plannen ontwikkelen. De regie- en begeleidingsteams blijven hierbij van onschatbare waarde.”

Van Schilfgaarde en Van Mechelen willen de Ledenraad ondersteunen met (externe) expertise bij de uitvoering van zijn taken, zodat de rol van de Ledenraad richting zowel directie als leden beter kan worden ingevuld.

CFO David van Mechelen

„Tegemoetkomen aan de verscheidenheid van belangen van alle betrokkenen, dat is wat we hiermee willen bereiken. We willen graag een manier van werken ontwikkelen waarmee we de stem van alle betrokken partijen horen, de kracht van de coöperatie maximaal benutten en laten groeien.”

Lees hieronder de column van de RFH-directie.

Beste leden,

De wereld om ons heen verandert. Ook wij als bedrijf en coöperatie moeten belangrijke veranderingen doorvoeren voor het succes van de sierteeltsector op de lange termijn. Als directie hebben wij afgelopen periode verschillende signalen opgevangen. Aan de ene kant duidelijke kritiek op de verschillende veranderingen en de snelheid daarvan, aan de andere kant is er ook vertrouwen in de toekomst en de digitale droom van Royal FloraHolland.

Wij willen gehoor geven aan deze verschillende signalen. We gingen te snel en hebben niet altijd helder gemaakt waarom we iets juist wel of niet doen. Daarmee hebben we mensen teleurgesteld en dat spijt ons oprecht. Terwijl een zo breed mogelijk draagvlak echt van belang is om die veranderingen voor een zo groot mogelijke groep succesvol te laten zijn.

Als directie hebben we niet de illusie dat iedereen het met alle punten van de strategie eens is – dat is bijna onmogelijk gezien de grote diversiteit aan belangen die spelen voor onze leden, kopers, transporteurs, leveranciers en andere stakeholders. De diversiteit van partijen die de petitie hebben getekend laat bijvoorbeeld zien dat de achterliggende redenen om mee te tekenen niet voor iedereen hetzelfde zijn.

De sierteeltsector is niet alleen één van de meest belangrijke sectoren voor onze economie, maar ook één van de meest complexe. En dat maakt ook de rol van de directie complex: het voelt soms alsof we moeten kiezen tussen twee kanten, waarbij we altijd een partij teleur zullen stellen. Dit door de vele deelbelangen en betrokken partijen die bij elke overweging of besluit een rol spelen. Soms worden we gedwongen bijna onmogelijke keuzes te maken. Dat is een realiteit waar we zo goed mogelijk een antwoord op proberen te vinden.

Wij hebben geleerd van afgelopen periode en zullen bij de implementatie van de verschillende veranderingen meer oog en oor hebben voor de bezwaren die leden aanvoeren, en de bereidheid om de veranderingen hierop aan te passen. We willen binnen onze strategie meer maatwerk leveren, minder ‘one size fits all’.  Het makkelijker maken voor individuele leden – groot maar ook klein – om mee te gaan met de verandering.

Dat is de les die we uit de signalen halen die we ontvangen vanuit de Ledenraad, ledensessies, de petitie, de markt, de werksessies en alle betrokkenen vanuit de sector. We stappen daarmee niet af van onze strategie – dat zou onze coöperatie en sector alleen maar verzwakken. Zaken als Floriday, milieucertificering, Landelijk Veilen en Floriway blijven op de agenda – maar dan wel op een manier die het voor iedereen mogelijk maakt om mee te bouwen, ontwikkelen en achter deze strategie te staan.

We hebben gesprekken met onze ledenraad en leden geïntensiveerd om beter te begrijpen hoe we dit het beste kunnen invullen. Naar aanleiding daarvan hebben we afgelopen periode al tot een aantal belangrijke aanpassingen besloten:

-Uitstellen van de handhaving op de milieuregistratie en certificering.

-Aan de ledenraad is nader advies gevraagd over de invulling van de verplichting voor digitale milieuregistratie en certificering.

-Samen met marktpartijen werken we nu aan een gefaseerde aanpak voor implementatie van Floriday, waarbij we samen een haalbare einddatum bepalen. Naast de gefaseerde aanpak werken we aan meer transparantie en goed beheer van data, op een constructieve manier en samen met alle betrokken partijen.

-We gaan de ledenraad eerder bij de uitvoering van de strategie betrekken. Dus al vanaf het moment van probleemanalyse in plaats vanaf het moment van de oplossing. We gaan meer in co-creatie, dus samen, plannen ontwikkelen. De regie- en begeleidingsteams blijven hierbij van onschatbare waarde.

-We ondersteunen de Ledenraad met (externe) expertise bij de uitvoering van zijn taken, zodat de rol van de Ledenraad richting zowel directie als leden beter kan worden ingevuld.

Tegemoetkomen aan de verscheidenheid van belangen van alle betrokkenen, dat is wat we hiermee willen bereiken. We willen graag een manier van werken ontwikkelen waarmee we de stem van alle betrokken partijen horen, de kracht van de coöperatie maximaal benutten en laten groeien.

Alleen samen kunnen we blijven bouwen aan een blijvende sterke sierteeltsector. We willen hiermee een nieuwe weg inslaan, het recente verleden achter ons laten en samen met de Ledenraad en leden doorpakken om zodoende een duurzaam sterke coöperatie en sierteeltsector neer te zetten. We willen intensief blijven samenwerken met kopers die onmisbaar zijn voor het succes van de sierteeltsector. We beseffen dat we ook in de toekomst moeten balanceren tussen verschillende belangen maar gaan deze uitdaging graag samen met jullie als sector aan.

Steven van Schilfgaarde en David van Mechelen

guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Willem
Willem
2 jaren geleden

Denk dat ze net zo als Rutte bang zijn voor hun eigen positie. Vandaar.