Servaas van der Ven: Met meer regels gaat klok niet groeien

Vertrekkend CCO Servaas van der Ven van Royal FloraHolland is van mening dat er eerder minder dan meer regels nodig zijn om de klok te versterken. „Een marktplaats die je denkt te versterken door meer regelgeving is intrinsiek een tegenstelling. Je zult bij de klok moeten aanvaarden dat de positie veranderd is en een meer open systeem en open houding moeten hebben, want dan versterk je de klok. Met meer regels gaat de klok uiteindelijk niet groeien.”

Volgens Van der Ven is groei van de marktplaats essentieel voor het voortbestaan ervan. „Veiling, kwekers en klanten zullen alle drie over onze eigen schaduwen heen moeten stappen en beseffen dat het netwerk, het cluster en de marktplaats alleen maar sterk blijft richting de toekomst als we ons open durven te stellen en groei tot een doel durven te verklaren. Als we dat niet doen en niet durven te groeien dan sterven we uiteindelijk uit.”

De CCO doet zijn uitspraken in een interview met het Vakblad voor de Bloemisterij dat vrijdag as verschijnt. Aanleiding is dat momenteel het versterken van de veilingklok op de agenda van de ledensessies van RFH staat. Van der Ven realiseert zich dat veel klokaanvoerders er anders dan hij over denken. „Ik probeer ze al jaren te overtuigen. Meer regelgeving is voor hun individuele situatie het meest veilig. Hun positie blijft daardoor behouden voor de komende drie tot vijf jaar, maar die positie blijft behouden op een steeds kleinere klok en daarna wordt de bedreiging voor hen alleen maar groter.”

Geen wildwest

Van der Ven zegt niet dat alles maar moet kunnen en de klok geen wildwest moet worden.

„Maar ik zeg wel dat je het versterken van de klok en het weer laten groeien van de klok niet bereikt door meer regels. En wellicht moet je inderdaad een paar regels afschaffen, want sommige dingen zijn ook niet meer logisch. Denk even aan allerlei verpakkingsvoorschriften. Waarom zou je daar nou zover in gaan bij de klok terwijl je dat nergens anders ook zo doet. Dat kunnen klanten en kwekers toch prima zelf regelen? Durf meer op de marktwerking van de klok te vertrouwen en aanvaard dat de klok ook soms wel eens vervelende kantjes heeft. De aard van het instrument is dat het zichzelf reguleert. Dat is het intrinsieke aan dat ding.”

Op de vraag wat er moet gebeuren als iemand een half jaar niet aanvoert en op een dag enorme hoeveelheden op de klok zet, omdat hij het niet meer direct kwijt kan, geeft Van der Ven aan dat daar wel spelregels voor moeten zijn. „Maar het feit op zich zou ik niet ter discussie stellen. Het is nu eenmaal een feit des levens dat het gebeurt, dat het er is. En als het een feit is dat die meneer lid is van de coöperatie en afzetplicht heeft. Wat moet hij dan? Als de klok dan het instrument is waarmee hij moet dealen dan is dat gewoon zo.”

Van der Ven vindt ook dat de teler die veel direct doet niet beter of slechter is dan iemand die altijd veilt. „Ik hoor ‘directkwekers’ zeggen: ja maar die klokkwekers snappen het niet, ze moeten meer direct doen. En klokkwekers zeggen ‘directkwekers’ snappen het niet, want die zouden altijd alles voor de klok moeten zetten, dan is het probleem opgelost. Het is niet aan mij om daar een waardeoordeel over te hebben. Het is alleen een feit dat de markt zijn werk moet doen op een zo’n transparant mogelijke manier. Dan is het probleem zo snel mogelijk voorbij, die werkelijkheid is in 100 jaar niet veranderd.”

Pittige discussie

Van der Ven is het ermee eens dat de klok alleen als dumpplek niet kan. „Maar de klok als dumpplek voor zichzelf, dat is een rol van de klok.” Een mooi voorbeeld vindt hij gerbera. Bij gerbera is een pilot gedaan. Het kwam erop neer dat iedereen altijd een vaste hoeveelheid moest brengen om vooraan geveild te worden. Kwekers die veel direct deden konden daar beter aan voldoen en stonden altijd vooraan. Van der Ven: „Hoe kwam dat? Als ‘directkweker’ heb je een keus. Klokkwekers gingen mee in de variantie van hun productie. Productieoverschotten kunnen ook zitten bij iemand die elke dag veilt.”

Van der Ven erkent dat de discussie over het versterken van de klok tijdens de ledensessies een pittige is. „Beide kanten die ik schets, zitten aan tafel. Uiteindelijk moeten leden er wat van vinden en moeten wij daar onze expertise over de marktplaats aan toevoegen en in de praktijk brengen.” In december of begin januari worden de uitkomsten van Versterk de klok bekend.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties