Morgenmiddag overleg tussen veilingdirectie en actiegroep Behoud de Plantenklok

Het overleg tussen de directie van FloraHolland en de actiegroep Behoud de Plantenklok vindt morgenmiddag (donderdag 24 augustus) om 13:00 uur plaats. De locatie wordt geheim gehouden.

Aanleiding voor het overleg is het verzoek voor een extra algemene ledenvergadering dat de actiegroep bij de veiling heeft neergelegd. In de extra alv wil de groep het plan van FloraHolland om planten te gaan beeldveilen ter discussie stellen. De groep wil dat de fysieke plantenklokken behouden blijven.

Eerder verzocht FloraHolland de groep al om het verzoek voor een extra alv in heroverweging te nemen. Na onderling overleg bleef de groep echter bij haar standpunt: het beeldveilen van planten moet geen doorgang moet vinden. Het gefaseerd invoeren ervan, zoals bij de bloemen is gebeurd, is voor Kester en de zijnen ook geen optie.

Door de bewegingen van de veiling lijkt het erop dat de actiegroep voldoet aan de eisen voor het uitroepen van de extra alv. Het verzoek verplicht de directie tot het bijeenroepen van de alv op een termijn van niet langer dan vier weken na de indiening van het verzoek. Dat betekent dat de mogelijk extra alv uiterlijk 13 september plaatsvindt.

FloraHolland onthoudt zich van ieder commentaar omdat ze een mogelijk extra alv als een interne aangelegenheid beschouwt.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties