Najaarscontrole bloembollentelers Noord-Holland van start

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gaat vanaf half september tot december het erf van circa honderdvijftig bloembollentelers controleren op de juiste omgang met gewasbeschermingsmiddelen.

Tijdens het controlebezoek bespreekt de HHNK-handhaver met de teler de risico’s op erfafspoeling. Het gaat daarbij om de opslag van bollenkisten op het erf, het behandelen van de bollen voordat ze worden geplant en het transport van de bollen naar het land. Daarnaast wordt de stalling van de spuitmachine na gebruik op het land gecontroleerd. Vorig jaar bleek uit de controle dat 75% van de telers goed omgaat met de risico’s op erfafspoeling, terwijl er bij 25% verbeterpunten aanwezig zijn.

Het waterschap treft nog steeds te veel stoffen aan die de waterkwaliteit negatief beïnvloeden. Vijf van de tien aangetroffen probleemstoffen worden ook gebruikt in de bloembollenteelt. Onder de naam ’Schoon erf, schone sloot’ heeft het hoogheemraadschap daarom samen met de bloembollensector praktische oplossingen bedacht om lozing van het erf via de put naar de sloot te voorkomen. Dat wordt beknopt uitgelegd in bovenstaande video.

In 2018 toetst het Rijk de effectiviteit van de verbetermaatregelen van de sector om afspoeling te voorkomen. De uitkomst daarvan is van invloed op de strook land langs oppervlaktewater waarop geen gewas mag worden geteeld en op het al dan niet verbieden van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties