Nieuw keurmerk huisvesting seizoensarbeid in de maak

LTO Nederland hoopt begin 2019 een nieuw keurmerk te lanceren voor huisvesting van seizoenarbeiders. Voornamelijk om telers de gelegenheid te bieden kosten van de huisvesting van tijdelijk personeel in te houden op het wettelijk minimumloon.

De Wet Aanpak Schijnconstructies biedt slechts beperkte mogelijkheden om de kosten van de huisvesting van tijdelijk personeel in te houden op het Wettelijk minimumloon. Dat mag alleen maar als de huisvesting is gecertificeerd met een keurmerk dat onder toezicht staat van de Raad voor de Accreditatie.

LTO Nederland heeft onderzoek gedaan naar mogelijkheden om aan te haken bij bestaande keurmerken om geaccrediteerde certificering mogelijk te maken op basis van de in de cao’s opgenomen normen. Dat heeft niet tot een oplossing geleid waarmee de sector uit de voeten kan. Daarom is besloten om een geheel eigen keurmerk op te zetten dat onder toezicht van de Raad voor de Accreditatie valt.

Uitgangspunt daarbij is dat het keurmerk kan helpen om een kwaliteitsslag te krijgen op het gebied van huisvesting. Een keurmerk kan ook helpen bij de ondersteuning van gemeenten om huisvesting op de bedrijven ruimtelijk mogelijk te maken. Verder is een belangrijk uitgangspunt dat het keurmerk met zo min mogelijk administratieve lasten gepaard moet gaan.

Aan de Raad voor de Accreditatie en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is medewerking gevraagd het accreditatieproces vlot door te kunnen lopen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties