Nieuwe cao Glastuinbouw eindelijk een feit

Sociale partners hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao Glastuinbouw. Aangezien de onderhandelingen stroef liepen, heeft het akkoord een terugwerkende kracht van een jaar. Verder is verdere looptijd kort, tot 2020, omdat Glastuinbouw Nederland, Plantum en de vakbonden FNV en CNV de uitwerking van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) willen afwachten alvorens nieuwe afspraken te maken. De WAB treedt ook grotendeels per 1 januari 2020 in werking.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019. De loonsverhoging bedraagt 3,35% per 1 juli 2019. Sociale partners zijn het daarnaast onder andere eens geworden over een verduidelijking van de functiewaardering ten aanzien van de productiefuncties glastuinbouwmedewerker 1 en 2. De 1,34% loonsverhoging die ondernemers op 1 januari 2019 op advies van Plantum en Glastuinbouw Nederland op vrijwillige basis hebben doorgevoerd, is te verrekenen.

Reacties

Glastuinbouw Nederland voorzitter Sjaak van der Tak is erg verheugd met de nieuwe cao. „Het was een lang proces, maar met medewerking van de ondernemers uit de werkgroep cao is dit goede resultaat behaald.”

Daarentegen is Jeroen Warnaar van CNV Vakmensen niet tevreden met het bereikte akkoord. Hij had liever eerder een akkoord gezien en een akkoord dat langer doorloopt. „Het is ook geen onderhandelingsresultaat, maar een eenzijdig eindbod van de werkgevers”, benadrukt Warnaar. Dat het toch aan de leden van vakbond is voorgelegd heeft volgens hem meerdere redenen: „Allereerst omdat de sector al bijna een jaar zonder een cao zit en omdat we toch hebben weten te bereiken dat verslechteringen rond toeslagen grotendeels van tafel zijn. Werknemers krijgen over 1,5 jaar ook 3,35% loonsverhoging. Altijd erg belangrijk voor leden, ook ligt dit percentage lager dan de inflatie over deze periode.”

WAB

Afgesproken is dat de werkgevers- en werknemersorganisaties in september weer met elkaar spreken over de periode vanaf 1 januari 2020. Werkgeversorganisaties willen in deze onderhandelingsronde vanwege de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 geen afspraak maken voor na deze datum. De wet heeft namelijk 7% loonkostenstijging tot gevolg voor flexibele arbeid.

Loontabellen

De loontabellen worden naar verwachting aanstaande maandag beschikbaar gesteld om zo spoedig mogelijk in de loonpakketten te verwerken. Verder worden de afspraken  vertaald naar een cao-tekst. Daarbij wordt ook direct een aantal redactionele onduidelijkheden aangepast. Het streven is dat de nieuwe cao over twee weken wordt aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met het verzoek deze algemeen verbindend te verklaren. Dit proces duurt maximaal acht weken.

later meer reactie vakbonden

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties