Werkgevers Glastuinbouw doen eindbod voor een nieuwe cao

Glastuinbouw Nederland, Plantum en LTO Nederland hebben aan CNV Vakmensen en FNV een eindbod gedaan voor een nieuwe cao Glastuinbouw. In het eindbod stijgen de salarissen in 2021 en 2022 met 2%. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 juli 2022. In het eindbod is een uitzondering opgenomen voor bedrijven die zwaar getroffen zijn door de COVID19 crisis. Deze bedrijven kunnen onder voorwaarden de loonsverhogingen later invoeren.

Werkgevers realiseren zich dat de laatste cao-verhoging in juli 2019 plaatsvond, maar daar staat de huidige zeer onzekere economische situatie tegenover. Ilse Lensink, woordvoerder namens de werkgevers, zegt daarover: „Door de tweede coronagolf is het perspectief op een goed jaar in 2021 bij veel bedrijven verloren. Daarom hebben we ervoor gekozen de loonsverhogingen in 2021 te spreiden, maar wel met een eerste verhoging op 1 januari.” Deze verhoging op 1 januari 2021 is 1,5%, op 1 oktober stijgen dan de salarissen met 0,5% en op 1 april 2022 stijgen de salarissen met 2%.

Ilse Lensink, eerste onderhandelaar namens de werkgevers in de glastuinbouw Sociale partners starten binnenkort de onderhandelingen voor een nieuwe cao.

Hoge WW-premie

De reden voor het eindbod is de wens van werkgevers om in de cao een protocolafspraak over de WW-premie voor seizoensarbeid op te nemen. De productie in de glastuinbouw is afhankelijk van de seizoenen en veel werk is er alleen een bepaald deel van het jaar. Door de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die begin dit jaar van kracht werd, geldt er voor tijdelijk werk een extra hoge WW-premie die bij veel bedrijven fors hogere kosten veroorzaakt. De sector pleit ervoor om deze hoge premie niet voor seizoenswerk te laten gelden en is hierover in overleg met het ministerie van SZW. Werkgevers willen graag van werknemers de toezegging dat als in de cao moet worden vastgelegd wat seizoenswerk is, zij hieraan zullen meewerken. Lensink: ‹Helaas waren de vakorganisaties niet bereid zo’n afspraak te maken. Daarmee houden ze onvoldoende rekening met de glastuinbouw, een sector die werkt met gewassen waarvan de groei afhankelijk is van het seizoen. Het doen van een eindbod was nog de enige mogelijkheid om op korte termijn tot een cao te komen”.

Uitzondering vanwege corona

Werkgevers die in zwaar weer verkeren door de coronacrisis kunnen gebruikmaken van de uitzonderingsregeling in de voorgestelde cao. Dit houdt in dat zij de loonsverhoging van 1 januari 2021 en 1 oktober 2021 in overleg met hun ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of werknemersoverleg zes maanden later laten ingaan.

Indien later in 2021 blijkt dat de omzet in 2020 tenminste 95% van het omzetniveau van 2019 bedraagt, vindt aan de werknemer op 1 oktober een eenmalige uitkering plaats. Deze bedraagt 1,5% van het salaris over de maanden januari 2021 tot en met juni 2021. In dat geval gaat  de eerstvolgende verhoging van 0,5% in op 1 oktober 2021.

„De uitzonderingsregeling is bedoeld om zwaar getroffen bedrijven te helpen en ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Met dit eindbod, inclusief de uitzonderingsregeling, houden we rekening met de belangen van werkgevers en hun werknemers op de korte en de wat langere termijn. Op de korte termijn door de lonen al in januari gematigd te verhogen en op de lange termijn door de lasten niet al te snel te laten stijgen en zo werkgelegenheid te behouden”, licht Lensink toe.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties