Noord-Brabant schort aardwarmteprojecten niet op na rapport

Noord-Brabant ziet geen aanleiding alle aardwarmteprojecten die in de provincie op stapel staan, op te schorten vanwege een kritisch rapport over geothermie van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat vorige maand is verschenen. Dat schrijven Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant in antwoord op vragen van de PVV-Statenfractie. De PVV pleit voor uitstel van alle aardwarmte-initiatieven in Noord-Brabant totdat er voldoende zekerheid is over de veiligheid van de techniek.

GS betwisten het PVV-standpunt. SodM pleit volgens het college voor voldoende aandacht voor de veiligheidssituatie, niet voor het stilleggen van activiteiten. In de ogen van GS besteedt de provincie al sinds de eerste Green Deal over aardwarmte extra aandacht aan de veiligheid bij geothermie.

Zo is in de onlangs afgesloten Green Deal Geothermie Brabant afgesproken dat de provincie vijf aardwarmteprojecten laat uitvoeren door een gespecialiseerd geothermiebedrijf. „En dus niet door afzonderlijke tuinders, zoals SodM constateert als belangrijk probleempunt”, schrijft het college. Bovendien is Energie Beheer Nederland toegetreden tot de Green Deal, waarmee volgens GS de door SodM geadviseerde link is gelegd met ervaringen in de olie- en gaswereld.

Zwakke veiligheidscultuur
Vorige maand concludeerde SodM in het rapport ’Staat van de sector Geothermie’ onder meer dat bij aardwarmteprojecten nauwelijks gekeken wordt naar risico’s voor mens en milieu. De veiligheidscultuur van bedrijven in de sector geothermie is volgens SodM nog zwak ontwikkeld doordat de sector nog jong is. „Maar een belangrijke oorzaak is ook het gegeven dat operators van de huidige geothermieprojecten een ander vak hebben (veel tuinders) en geen kennis en ervaring hebben met de ondergrond, de technieken van geothermiewinning en met de Mijnbouwwet”, aldus SodM.

Eerder deze maand gaf ook de provincie Zuid-Holland aan vast te houden aan haar aardwarmtebeleid, ondanks het SodM-rapport. Wel komt er onderzoek naar de bij elkaar opgetelde impact van afzonderlijke toekomstige aardwarmteprojecten op de omgeving, waarbij vooral wordt gekeken naar de invloed van breuklijnen op de winning van aardwarmte.

Verbeterplan Geothermie
Het ministerie van Economische Zaken, die de vergunningen voor aardwarmtewinningen verstrekt, komt in het najaar met een Verbeterplan Geothermie. Centraal daarin staan de professionalisering van aardwarmteprojecten (vooral waar het om de financiële en technische capaciteiten van de operator gaat), de kennisopbouw van de ondergrond en de ontwikkeling van een duidelijk kader voor toezicht en handhaving.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties