Ocap neemt CO2-leiding voor tuinders Prima4A in gebruik

Ocap heeft een nieuwe CO2 leiding naar het tuinbouwgebied Prima4A in bedrijf genomen. De eerste kassen in het gebied zijn op deze leiding aangesloten en krijgen CO2 die is afgevangen bij de industrie in het Rotterdamse havengebied. Daarmee realiseren de tuinders in het gebied op termijn een reductie van ruim 20 kiloton aan CO2 uitstoot per jaar en besparen ze de stook van circa 12 miljoen m3 aardgas.

Vanwege de milieuvoordelen stelden zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Haarlemmermeer een subsidie van respectievelijk vier en ruim drie miljoen euro beschikbaar. De provinciale subsidie is ook bedoeld voor verlenging van de leiding naar het tuinbouwgebied Aalsmeer. Die verlenging zal naar verwachting volgend jaar worden gerealiseerd. Greenport Aalsmeer heeft de afgelopen jaren zich volop ingezet om deze uitbreiding mogelijk te maken.

Voor bouvardiakweker Jaap Vreeken in Rijssenhout, is de aansluiting op de OCAP-leiding een lang gekoesterde wens. „Wij willen ons bedrijf zo duurzaam mogelijk maken en zijn daarom ruim vijftien jaar bezig geweest om externe CO2 te krijgen. Het voelt niet goed als je in de zomer gas moet gaan verstoken om de voor ons noodzakelijke CO2 te krijgen, terwijl je weet dat het een stuk verderop uit een schoorsteen stroomt. Een paar jaar geleden hebben we geïnvesteerd in een CO2-opslagtank, maar CO2 over de weg aanvoeren is niet de beste oplossing. Over een paar dagen kunnen we eindelijk CO2 direct van de industrie in onze kas doseren. We besparen daarmee aanzienlijk op ons gasverbruik en dus op onze eigen CO2-uitstoot.”

De uitbreiding van de levering door Ocap naar PrimA4a is mogelijk dankzij Shell en Alco, die de afvang van CO2 en levering aan Ocap hebben opgevoerd. Nu er echter concrete plannen zijn om CO2 van de industrie onder de zee op te slaan (CCS), dreigt de levering van CO2 voor hergebruik in het gedrang te komen. Opslag van CO2 onder de grond is onder de huidige regelgeving financieel aantrekkelijker dan leveren aan de tuinders. De regeling kent namelijk wel uitstootrechten voor opslag toe, maar niet voor hergebruik van de CO2 in de kassen. „Dat laatste moet opgelost”, aldus Ocap-woordvoerder Robert Jan Pabon. „Anders leidt het beleid ertoe dat de tuinbouw zelf meer CO2 uit aardgas zal moeten produceren, in plaats van CO2 uit de industrie te hergebruiken. In reactie op een breed gedragen motie van de Tweede kamer heeft het kabinet vorig jaar zomer in een kamerbrief toegezegd dit op te lossen. Dat is echter nog niet rond.”

„Alco en Shell zijn klaar om de CO2 te blijven leveren en steunen Ocap en Glastuinbouw Nederland om ook voor de langere termijn de CO2 zeker te stellen. De bal ligt nu bij de overheid om aan de Kamermotie te voldoen en deze oplossing blijvend mogelijk te maken. Als dat niet op korte termijn gebeurt, dan is de levering van CO2 aan glastuinbouwgebieden zoals PrimA4a over enkele jaren niet meer gegarandeerd.” Dit jaar verwacht Ocap een kleine 600.000 ton CO2 te leveren aan glastuinders.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties