Onderzoek topsector T&U leverde veel direct toepasbare kennis

  Het onderzoek dat plaatsvindt via de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U)  heeft impact. Van iedere vijf projecten, hebben er drie kennis opgeleverd die direct wordt toegepast in de praktijk. De 89 afgeronde projecten gaven aanleiding tot vier octrooiaanvragen en de oprichting van vijf start-ups, naast andere nieuwe bedrijvigheid. Twee derde van de projecten leidde tot vervolgonderzoek.

  Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) presenteerde gisteren het rapport ‘Onderzoek met Impact’, waarin wordt ingezoomd op 191 projecten die betrekking hebben op de productietuinbouw en in het bijzonder op de 89 projecten die inmiddels zijn afgerond.

  De Topsector T&U wil onderzoek doen dat direct toepasbare kennis oplevert voor bedrijven, overheid en maatschappij. Sinds de start van het topsectorenbeleid, bijna 10 jaar geleden, zijn er via de jaarlijkse calls van de Topsector T & U ruim 300 onderzoeksprojecten tot stand gekomen. Ruim de helft van deze projecten is op dit moment afgerond. Kenmerkend voor de projecten is dat gemiddeld 50% van de kosten wordt opgebracht door de overheid en 50% door de deelnemende bedrijven en andere private organisaties. De onderzoeksprojecten worden uitgevoerd door consortia die bestaan uit minstens één kennisinstelling

  Het topsectorenbeleid werkt

  De conclusie wordt getrokken dat het topsectorenbeleid voor de tuinbouw werkt en versterkt de internationale concurrentiepositie van het tuinbouwbedrijfsleven. Bovendien draagt het bij aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Uit het rapport ‘Onderzoek met Impact’ blijkt dat het onderzoek een bijdrage leverde aan 14 missies van het kabinet op het gebied van landbouw, water, voedsel. Daarbij gaat de meeste aandacht uit naar de missie ‘robuuste teeltsystemen’.

  Behalve voor het bedrijfsleven en de wetenschap blijkt het onderzoek ook belangrijk voor consument en maatschappij. Dit wordt gereflecteerd door 63 uitingen in de algemene media (krant, radio, televisie) en 216 online publicaties voor een breed publiek.

  Impact

  Het rapport bevat ook een tiental conclusies en aanbevelingen om de impact van het onderzoek nog verder te verhogen. Deze aanbevelingen worden ondersteund door kwantitatieve gegevens en door casestudies. De aanbevelingen hebben betrekking op de samenstelling van de consortia, de begroting, het projectplan, projectmanagement en externe communicatie. Zo luidt één van de aanbevelingen om al tijdens de looptijd van projecten te starten met externe communicatie (bijvoorbeeld via de vakpers), en daarmee niet te wachten tot het project is afgerond. Dit leidt tot meer interactie met de praktijk en uiteindelijk tot betere projectresultaten.

  Jaap Bond (rechts), boegbeeld van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, ontvangt het rapport ‘Onderzoek met Impact’ uit handen van Clemens Stolk van Innova Connect (links)

  Samenwerking

  Jaap Bond, boegbeeld van Topsector T&U: „Uit dit rapport blijkt dat in deze Topsector door samenwerking een netwerk is ontstaan dat steeds beter in staat is om innovatie te bevorderen. In dit netwerk blijken sommige organisaties een spilfunctie te hebben doordat ze vele partijen met elkaar verbinden. Het netwerk oefent ook een grote aantrekkingskracht uit op partijen die jaarlijks voor het eerst toetreden tot het netwerk omdat ze willen innoveren.”

  Het rapport is hier op te vragen bij de Topsector

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties