Topsectoren presteren nog niet top

De afgelopen drie jaar groeide de toegevoegde waarde van de negen topsectoren veel minder hard dan die van de niet-topsectoren. Deze achterstand is vooral te wijten aan de topsector Energie, die door de afgenomen aardgasproductie de groei drukte van de topsectoren als geheel. Als je de topsector Energie buiten beschouwing laat, ontwikkelden de topsectoren – waaronder de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen – zich in een vergelijkbaar tempo als de rest van de economie.

Dat blijkt uit de ’Monitor topsectoren 2017’ die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceerde. Vorig jaar bedroeg de toegevoegde waarde van de topsectoren €148 miljard. Dat is 4% meer dan in 2010. De toegevoegde waarde in de rest van de economie groeide met 8% twee keer zo hard. Tel je de topsector Energie niet mee, dan groeide de toegevoegde waarde van de topsectoren met 9%. De toegevoegde waarde is de productiewaarde minus de elders ingekochte goederen en diensten.

Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
De toegevoegde waarde van de topsector Tuinbouw en uitgangsmaterialen (T&U) steeg met 7,4% tot €9 miljard. In de rangorde van de negen topsectoren staat T&U daarmee op een zevende plek. Ongeveer een derde van de toegevoegde waarde van alle topsectoren is afkomstig uit de sector Hightech Systemen en Materialen (HS&M). Hier ligt de toegevoegde waarde op €48 miljard. De productiewaarde in deze sector is ook verreweg het hoogst. Als het om R&D-uitgaven in 2016 gaat, staat de sector T&U met €311 miljoen eveneens op plek zeven. Ook hier scoort HS&M het hoogst, met €4 miljard aan R&D-uitgaven.

Energie
Een groot deel van de topsector Energie bestaat uit bedrijven op het gebied van energieproductie en -voorziening. Deze bedrijven zijn terug te vinden in de subsector Aardgas. Doordat de overheid sinds 2014 de aardgasexploitatie heeft teruggebracht nam de productie in deze subsector af.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties